+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/18-01/297Korisnik - Komunalac Čepin d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
ugovor o najmu
podaci o zaposlenima
 

UsII-37/19-5  
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/18-01/305Korisnik - Komunalac Čepin d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
ugovor o najmu
podaci o zaposlenima
 

UsII-41/19-6  
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/18-01/858Korisnik - Vodovod i kanalizacija d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
potpisi suvlasnika
 

UsII-43/19-5  
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/18-01/857Korisnik - Vodovod i kanalizacija d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
potpisi suvlasnika
 

UsII-44/19-5  
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/17-01/930Raiffeisenbank Austria d.d. - Ministarstvo financijaTijela državne upravePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
porezni dug
 

 
Rješenje27.12.2018UP/II-008-07/18-01/582Korisnik - Ježinac d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o prigovoru
 

 
Rješenje17.12.2018UP/II-008-07/18-01/794Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ugovor o radu
član uprave
 

 
Rješenje17.12.2018UP/II-008-07/18-01/733Korisnik - Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjinaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o odbacivanju
zahtjev za dopunu i ispravak
 

 
Rješenje17.12.2018UP/II-008-07/18-01/310Korisnik - Grad Slavonski BrodJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
izjava o raskidu poslovne suradnje
 

 
Rješenje17.12.2018UP/II-008-07/16-01/476Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u OsijekuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
mišljenje
 

 
Rješenje13.12.2018UP/II-008-07/18-01/551Korisnik - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba odbijena
osnova za isplatu mirovine
 

 
Rješenje13.12.2018UP/II-008-07/18-01/328Korisnik - Općina ČepinJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
podaci o zaposlenima
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/783Korisnik - Osnovna škola Ive AndrićaUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/640Korisnik - Osnovna škola Ive AndrićaUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
narudžbenica
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/639Korisnik - Osnovna škola Ive AndrićaUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/801Korisnik - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnjeUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
evidencijski karton
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/802Korisnik - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnjeUstanoveFizička osobapristup informacijama
ograničenje propisano drugim zakonom
žalba usvojena u cijelosti
prijavnica
 

 
Rješenje12.12.2018UP/II-008-07/18-01/626Korisnik - Zračna luka Rijeka d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

UsII-174/19-5  
Rješenje11.12.2018UP/II-008-07/18-01/600Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
nadzorni odbor
materijali za sjednicu
zapisnik
 

UsII-1/19-5  
Rješenje11.12.2018UP/II-008-07/18-01/655Korisnik - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
podaci o zaposlenima
godišnje izvješće
 

 
Rješenje11.12.2018UP/II-008-07/18-01/656Korisnik - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
podaci o zaposlenima
edukacije zaposlenih
 

 
Rješenje10.12.2018UP/II-008-07/18-01/827Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
popis korisnika kredita
 

UsII-18/19-8  
Rješenje10.12.2018UP/II-008-07/18-01/511Korisnik - Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o prigovoru
 

UsII-23/19-8  
Rješenje10.12.2018UP/II-008-07/18-01/581Korisnik - Trgovački sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaNovinar ili medijipristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
rješenje o prigovoru
 

 
Rješenje10.12.2018UP/II-008-07/18-01/418Korisnik - Grad OsijekJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
podaci o zaposlenima
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj