+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje04.02.2021UP/II-008-07/20-01/1013Korisnik - Hrvatska narodna bankaDržavna tijelaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
ograničenje propisano drugim zakonom
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
Zapisnici sjednica
 

 
Rješenje03.02.2021UP/II-008-07/20-01/871Korisnik - Hrvatska javnobilježnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
nije zahtjev za pristup informacijama
dostupnost informacije utvrđena odredbama drugih propisa
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje03.02.2021UP/II-008-07/20-01/914Korisnik - Komunalno društvo GRAD d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba poništena
primjena drugog propisa
ne primjenjuje se ZPPI
 

 
Rješenje03.02.2021UP/II-008-07/20-01/1150Korisnik - Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županijeUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje02.02.2021UP/II-008-07/21-01/87Korisnik - Financijska agencijaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobaponovna uporaba
žalba obustavljena
očevidnik nekretnina i pokretnina
 

 
Rješenje02.02.2021UP/II-008-07/20-01/60Korisnik - Grad Sveta NedeljaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje02.02.2021UP/II-008-07/20-01/758Korisnik - Općinski prekršajni sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbačena kao nepotpuna
ne sadrži adresu prebivališta ili boravišta podnositelja
 

 
Rješenje01.02.2021UP/II-008-07/21-01/102Korisnik - Općina PosedarjeJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje01.02.2021UP/II-008-07/20-01/937Korisnik - Grad JastrebarskoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
promet po računima
knjigovodstvena kartica
 

Odluka VUS-a


 
Mišljenje27.01.2021008-08/21-01/10Primjena zakona - dostava tonskih zapisa sjednica JLP(R)SJedinice LP(R)SNije primjenjivopristup informacijama
javnost rada
definicija informacije
tonski zapis sjednice
 

 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/822Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
javni natječaj
 

 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/823Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
osobni podatak
postupak u tijeku
test razmjernosti i javnog interesa
natječajni postupak
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/965Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zakupci poljoprivrednog zemljišta
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/1046Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zakupci poljoprivrednog zemljišta
 

Odluka VUS-a


 
Mišljenje26.01.2021008-03/21-01/5Primjena zakona - dostava tonskih zapisa sjednica vijeća gradske četvrti vijećnikuOstalopristup informacijama
javnost rada
osobni podatak
definicija informacije
test razmjernosti i javnog interesa
tonski zapis sjednice
vijeće
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/21-01/7Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
informacije o financijama
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/464Korisnik - Libertas - Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije informacija
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/1122Korisnik - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
međunarodni stručni ispit
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/1263Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna uprava – Središnji uredTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
rješenje se odbacuje
žalba izjavljena od strane neovlaštene osobe
 

 
Rješenje25.01.2021UP/II-008-07/20-01/1084Korisnik - Klinički bolnički centar ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena u cijelosti
javna nabava
 

 
Rješenje25.01.2021UP/II-008-07/20-01/1275Korisnik - Grad VisJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
ustupanje zahtjeva
 

 
Rješenje22.01.2021UP/II-008-07/20-01/222Korisnik - Grad KastavJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
financije
 

 
Mišljenje21.01.2021008-08/21-01/251Primjena zakona - poslovna tajna, autorsko djelo i ograničenje prava na pristup informacijamaJedinice LP(R)SNije primjenjivopristup informacijama
Zakon o tajnosti podataka
zakon o zaštiti tajnosti podataka
zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
poslovna tajna
autorsko pravo
 

 
Rješenje20.01.2021UP/II-008-07/20-01/1131Korisnik - Sveučilište u Splitu, Katoličko bogoslovni fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
postupci pred etičkim povjerenstvom
 

 
Rješenje19.01.2021UP/II-008-07/21-01/28Korisnik - Ministarstvo kulture i medijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj