+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje28.09.2015UP/II-008-07/14-01/215Gong - Opća bolnica ViroviticaUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena djelomično
ugovor
kliničke studije
 

 
Mišljenje24.09.2015008-03/15-01/57Postupanje sa zahtjevom - pravna osobnost korisnikaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopostupanje sa zahtjevom
korisnik prava na pristup
pravna osobnost
 

 
Mišljenje24.09.2015008-08/15-01/02Osobni podaci - popis članova udrugeSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoosobni podatak
udruga
popis članova
zapisnik
skupština
primjena zakona
posebni propisi
 

 
Mišljenje22.09.2015008-08/15-01/02Primjena zakona - studentski statusSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoprimjena zakona
studentski status
nije zahtjev za pristup informacijama
osobni podatak
posebni propisi
 

 
Rješenje22.09.2015UP/II-008-07/15-01/2393E Turizam d.o.o. - Club adriatic d.o.o.Trgovačka društvaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informacije
 

 
Rješenje21.09.2015UP/II-008-07/15-01/107Korisnik - Ministarstvo zdravljaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
radni odnos
objašnjenja
 

 
Rješenje20.09.2015UP/II-008-07/15-01/324Korisnik - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
račun
 

 
Rješenje17.09.2015UP/II-008-07/14-01/204Korisnik - Ministarstvo poljoprivredeTijela državne upraveNovinar ili medijipristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
studija
 

 
Rješenje17.09.2015UP/II-008-07/14-01/319Gong - Opća bolnica PulaUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena djelomično
ugovor
kliničke studije
 

 
Mišljenje16.09.2015008-08/15-01/02Službeni upisnikSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoslužbeni upisnik
upiti
redovna djelatnost
nije zahtjev za pristup informacijama
 

 
Rješenje16.09.2015UP/II-008-07/15-01/355Korisnik - Grad HvarJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
objašnjenja
 

 
Rješenje16.09.2015UP/II-008-07/15-01/330Korisnik - Splecijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informacije
tonski zapis
sjednica
 

 
Mišljenje11.09.2015008-08/15-01/02Ponovna uporaba informacija - otvaranje baze podatakaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoponovna uporaba informacija
registar
integralni oblik
strojno čitljiv oblik
 

 
Mišljenje04.09.2015008-08/15-01/103Savjetovanje s javnošću - rokSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivosavjetovanje s javnošću
podzakonski akt
izmjene i dopune
rok
30 dana
 

 
Rješenje01.09.2015UP/II-008-07/15-01/203Odvjetničko društvo Babić i partneri d.o.o. - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)Agencije i druge samostalne pravne osobePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
ortopedska pomagala
utrošena sredstva
 

 
Rješenje01.09.2015UP/II-008-07/15-01/286Korisnik - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
pokretanje postupka
 

 
Rješenje26.08.2015UP/II-008-07/14-01/256Mini major d.o.o. - Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županijeUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
ugovor
 

 
Mišljenje24.08.2015008-08/15-01/97Ugovori u elektronskom oblikuSkupine ili sva tijela javne vlastiPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
ugovori
uvid
elektronski oblik
 

 
Mišljenje19.08.2015008-08/15-01/02Proaktivna objava - cjenik uslugaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoproaktivna objava
javne usluge
cjenik usluga
 

 
Rješenje18.08.2015UP/II-008-07/15-01/214Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina - Komunalno društvo Čistoća d.o.o.Trgovačka društvaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
dozvola
otpad
 

 
Rješenje17.08.2015UP/II-008-07/15-01/302Korisnik - Općinski sud u RijeciSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
ročište
 

 
Mišljenje14.08.2015008-08/15-01/92Osobni podaci u medijimaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoosobni podatak
zaposlenici tijela javne vlasti
objava u medijima
 

 
Mišljenje12.08.2015008-08/15-01/93Zlouporaba prava - vijećniciSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivozlouporaba prava
vijećnici
nije zahtjev za pristup informacijama
posebni propisi
 

 
Mišljenje14.07.2015008-08/15-01/02Primjena zakona - osobni podaci, djecaSkupine ili sva tijela javne vlastiFizička osobaprimjena zakona
upis u vrtić
djeca
osobni podatak
posebni propisi
 

 
Mišljenje10.07.2015008-08/15-01/02Popis zaposlenihSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopristup informacijama
popis zaposlenih
osobni podatak
javna sredstva
djelomično omogućavanje pristupa
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj