+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (3326)
  ponovna uporaba (44)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (28)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija (1)
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (36)
  klasificirani podatak (222)
  prethodni i kazneni postupak (67)
  poslovna tajna (355)
  profesionalna tajna (51)
  osobni podatak (746)
  intelektualno vlasništvo (31)
  porezna tajna (57)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (5)
  zlouporaba prava (658)
  postupak u tijeku (129)
  u tijeku provedba nadzora (13)
  informacija u postupku izrade (68)
  usuglašavanje (28)
  ograničenje propisano drugim zakonom (74)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (2)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (11)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (1096)
  žalba usvojena u cijelosti (1532)
  žalba usvojena djelomično (511)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (15)
  definicija informacije (160)
  test razmjernosti i javnog interesa (462)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (81)
  nije informacija (403)
  ne posjeduje informaciju (451)
  zahtjev za dopunu i ispravak (138)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje29.12.2022UP/II-008-07/22-01/309Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje21.12.2022UP/II-008-07/22-01/240Korisnik - Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar DubrovnikUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
financijske informacije
javna sredstva
 

 
Rješenje21.12.2022UP/II-008-07/22-01/306Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o usluzi odvoza otpada
nema osnove za dopunu ili ispravak
informacija objavljena
 

 
Rješenje21.12.2022UP/II-008-07/22-01/315Korisnik - Libertas-Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaPravna osoba - civilno društvožalba odbijena
nije informacija
ne posjeduje informaciju
zahtjev za dopunu i ispravak
ugovor s korisnikom sredstava
javna sredstva
 

 
Rješenje08.12.2022UP/II-008-07/22-01/303Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje08.12.2022UP/II-008-07/22-01/304Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje08.12.2022UP/II-008-07/22-01/305Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje08.12.2022UP/II-008-07/22-01/307Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje07.12.2022UP/II-008-07/22-01/308Korisnik - Općina SegetJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o prihodu od turističke pristojbe
nema osnove za dopunu ili ispravak
 

 
Rješenje07.12.2022UP/II-008-07/22-01/378Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
akreditacija
 

 
Rješenje06.12.2022UP/II-008-07/22-01/1322Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/96Korisnik - Hrvatska poštanska banka d.d.Trgovačka društvaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o uslugama i troškovima
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1308Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1316Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1317Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1318Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1319Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1320Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1419Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1420Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje30.11.2022UP/II-008-07/22-01/1330Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
rješenja o godišnjem odmoru i bolovanju za zaposlenika
 

 
Rješenje29.11.2022UP/II-008-07/22-01/1180Korisnik - Općina Donja VoćaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
odgovori na pitanja
donesena odluka - informacija postoji
 

 
Rješenje29.11.2022UP/II-008-07/22-01/798Korisnik - Flora VTC d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
Informacije o zaposlenicima
 

 
Rješenje29.11.2022UP/II-008-07/22-01/1237Korisnik - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanjaAgencije i druge samostalne pravne osobePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
informacije o zaposleniku
 

 
Rješenje28.11.2022UP/II-008-07/22-01/904Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
intelektualno vlasništvo
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
arhitektonske snimke izvedenog stanja
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj