+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2023

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (3485)
  ponovna uporaba (44)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (28)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija (1)
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (37)
  klasificirani podatak (224)
  prethodni i kazneni postupak (74)
  poslovna tajna (362)
  profesionalna tajna (54)
  osobni podatak (783)
  intelektualno vlasništvo (32)
  porezna tajna (62)
  međunarodni ugovor (5)
  diplomatski odnosi (5)
  zlouporaba prava (684)
  postupak u tijeku (137)
  u tijeku provedba nadzora (14)
  informacija u postupku izrade (68)
  usuglašavanje (28)
  ograničenje propisano drugim zakonom (76)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (2)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (11)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (1198)
  žalba usvojena u cijelosti (1561)
  žalba usvojena djelomično (535)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (15)
  definicija informacije (199)
  test razmjernosti i javnog interesa (507)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (83)
  nije informacija (422)
  ne posjeduje informaciju (503)
  zahtjev za dopunu i ispravak (146)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje31.05.2023UP/II-008-07/23-01/50Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
informacije o predmetu
ugrožavanje, ometanje ili onemogućavanje korištenja prava drugih
uvredljiva komunikacija
 

 
Rješenje31.05.2023UP/II-008-07/23-01/285Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
ograničenje propisano drugim zakonom
žalba usvojena u cijelosti
informacija o poslovnoj oznaci
 

 
Rješenje26.05.2023UP/II-008-07/22-01/793Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
izvješće o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama
 

 
Rješenje26.05.2023UP/II-008-07/22-01/1140Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
dostava Zapisnika i dijelova Rješenja o inspekcijskom nadzoru
 

 
Rješenje26.05.2023UP/II-008-07/22-01/1439Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna upravaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
dostava nalaza nakon postupka unutarnjeg nadzora
 

 
Rješenje23.05.2023UP/II-008-07/23-01/282Korisnik - Ministarstvo turizmaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije zahtjev za pristup informacijama
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o projektu
nema osnove za dopunu

 

 
Rješenje19.05.2023UP/II-008-07/22-01/792Korisnik - Osnovna škola Dragutina DomjanićaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
evidencija prisutnosti na radu
anonimizacija osobnih podataka
 

 
Rješenje19.05.2023UP/II-008-07/22-01/842Korisnik - Ministarstvo turizma i sportaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Rješenja o provedenom inspekcijskom nadzoru tjv
 

 
Rješenje15.05.2023UP/II-008-07/23-01/333Korisnik - Hrvatski teniski savezUdrugeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o transakcijama tjv
nema osnove za dopunu

 

 
Rješenje08.05.2023UP/II-008-07/23-01/38Korisnik - Zagrebački holding d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
informacije o grobnim mjestima
obustavlja se postupak
 

 
Rješenje08.05.2023P/II-008-07/23-01/91Korisnik - Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
postupak u tijeku
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
fotodokumentacija u obdukciji
 

 
Rješenje05.05.2023UP/II-008-07/23-01/195Korisnik - Institut Ruđer BoškovićUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
informacije o zaposleniku tjv
evidencija o radnom vremenu
 

 
Rješenje03.05.2023P/II-008-07/23-01/176Korisnik - Katoličko-bogoslovni fakultet u SplituUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
preslike dopisa
 

 
Rješenje02.05.2023UP/II-008-07/23-01/40Korisnik - Općina KukljicaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba odbijena
informacije o transakcijama tjv
apsolutno ograničenje
 

 
Rješenje28.04.2023UP/II-008-07/22-01/1246Korisnik - Turistička zajednica Općine SegetOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
informacije o troškovima TJV
javna sredstva
 

 
Rješenje27.04.2023UP/II-008-07/22-01/1149Korisnik - Državnoodvjetničko vijećeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba usvojena u cijelosti
ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti za kandidate
rješenje oglašeno ništavim
 

 
Rješenje27.04.2023UP/II-008-07/22-01/1171Korisnik - Općina Gornji KneginecJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
 

 
Rješenje26.04.2023UP/II-008-07/23-01/14Korisnik - Hrvatske autoceste d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
informacije o privremenoj regulaciji prometa
 

 
Rješenje26.04.2023UP/II-008-07/23-01/83Korisnik - Državni inspektoratTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
postupak u tijeku
žalba odbijena
preslika o suspenziji inspektora
 

 
Rješenje26.04.2023UP/II-008-07/23-01/231Korisnik - Hrvatske autoceste d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije o tjv
nema osnove za dopunu

 

 
Rješenje25.04.2023UP/II-008-07/23-01/183Korisnik - Varaždinska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
podaci o sastanku pri TJV
 

 
Rješenje25.04.2023UP/II-008-07/22-01/1353Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
informacija iz Registra športskih djelatnosti
porgešna primjena ZPPI
 

 
Rješenje24.04.2023UP/II-008-07/22-01/1286Korisnik - Čisti otok d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o troškovima TJV
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje24.04.2023UP/II-008-07/22-01/1354Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
informacija iz Registra športskih djelatnosti porgešna primjena ZPPI
 

 
Rješenje24.04.2023UP/II-008-07/22-01/1531Korisnik - Općina VirJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
definicija informacije
informacije o komunalnom doprinosu
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj