+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (2578)
  ponovna uporaba (41)
  proaktivna objava (34)
  savjetovanje (27)
  javnost rada (23)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (27)
  klasificirani podatak (217)
  prethodni i kazneni postupak (66)
  poslovna tajna (283)
  profesionalna tajna (42)
  osobni podatak (544)
  intelektualno vlasništvo (24)
  porezna tajna (42)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (4)
  zlouporaba prava (454)
  postupak u tijeku (83)
  u tijeku provedba nadzora (9)
  informacija u postupku izrade (63)
  usuglašavanje (19)
  ograničenje propisano drugim zakonom (69)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (1)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (7)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (853)
  žalba usvojena u cijelosti (1209)
  žalba usvojena djelomično (394)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (14)
  definicija informacije (65)
  test razmjernosti i javnog interesa (139)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (62)
  nije informacija (335)
  ne posjeduje informaciju (325)
  zahtjev za dopunu i ispravak (86)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje30.06.2021UP/II-008-07/21-01/345Korisnik - Klinička bolnica DubravaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
bruto plaća
 

 
Rješenje29.06.2021UP/II-008-07/21-01/426Korisnik - Hrvatske autoceste d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
ENC uređaj
 

 
Rješenje28.06.2021UP/II-008-07/21-01/436Korisnik - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
anonimizacija podataka
 

 
Rješenje28.06.2021UP/II-008-07/21-01/459Korisnik - Hrvatska narodna bankaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
ograničenje u ostalin slučajevima
ovršni postupak
kupoprodaja plasmana
 

 
Rješenje28.06.2021UP/II-008-07/20-01/954Korisnik - Hrvatska odvjetnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
odvjetnička tajna
 

 
Rješenje25.06.2021UP/II-008-07/21-01/525Korisnik - Općina StarigradJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje25.06.2021UP/II-008-07/21-01/529Korisnik - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
nepotpun ili nerazumljiv zahtjev
 

 
Rješenje24.06.2021UP/II-008-07/21-01/512Korisnik - Državno odvjetništvo Republike HrvatskeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
 

 
Rješenje18.06.2021UP/II-008-07/20-01/892Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji uredTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje16.06.2021UP/II-008-07/21-01/472Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
 

 
Rješenje14.06.2021UP/II-008-07/21-01/479Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
odbacuje se žalba
žalba je nepravodobna
 

 
Rješenje14.06.2021UP/II-008-07/20-01/998Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
stručna sprema članova školskog odbora
 

 
Rješenje10.06.2021UP/II-008-07/21-01/148Korisnik - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ustupanje zahtjeva
zaštita okoliša
poslovni ugovori
 

 
Rješenje10.06.2021UP/II-008-07/21-01/239Korisnik - Krapinsko-zagorska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
građevinske dozvole
 

 
Rješenje10.06.2021UP/II-008-07/20-01/1254Korisnik - Primorsko-goranska županijaJedinice LP(R)SPravna osoba - javni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
javna sredstva
 

 
Rješenje09.06.2021UP/II-008-07/21-01/278Korisnik - Grad Sveta NedeljaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
plaćanje i visina komunalnog doprinosa
 

 
Rješenje09.06.2021UP/II-008-07/20-01/1259Korisnik - Općina JosipdolJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
proaktivna objava
žalba usvojena u cijelosti
nije zahtjev za pristup informacijama
javna nabava
 

 
Rješenje08.06.2021UP/II-008-07/21-01/25Korisnik - Hrvatska narodna bankaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
privatizacija Zagrebačke banke
 

 
Rješenje08.06.2021UP/II-008-07/21-01/88Korisnik - Filozofski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
revizija poslovanja i financijskih izvještaja
 

 
Rješenje08.06.2021UP/II-008-07/21-01/126Korisnik - Osnovna škola Prof. Blaž MađerUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbačena
primjena drugog propisa
ne primjenjuje se ZPPI
 

 
Rješenje08.06.2021UP/II-008-07/21-01/423Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
ustupanje zahtjeva
građevinske dozvole
 

 
Rješenje08.06.2021UP/II-008-07/20-01/1251Korisnik - Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
razlog otkaza ugovora o radu
 

 
Rješenje07.06.2021UP/II-008-07/21-01/242Korisnik - Vodovod Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
informacija u postupku izrade
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje07.06.2021UP/II-008-07/21-01/463Korisnik - DARKOM d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
nema osnove za dopunu ili ispravak informacije
 

 
Rješenje31.05.2021UP/II-008-07/21-01/297Korisnik - Hrvatska radiotelevizijaUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
definicija informacije
test razmjernosti i javnog interesa
nije informacija
ne posjeduje informaciju
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj