+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (2962)
  ponovna uporaba (43)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (27)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija (1)
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (31)
  klasificirani podatak (220)
  prethodni i kazneni postupak (75)
  poslovna tajna (327)
  profesionalna tajna (50)
  osobni podatak (668)
  intelektualno vlasništvo (26)
  porezna tajna (53)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (5)
  zlouporaba prava (572)
  postupak u tijeku (91)
  u tijeku provedba nadzora (10)
  informacija u postupku izrade (68)
  usuglašavanje (19)
  ograničenje propisano drugim zakonom (72)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (1)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (8)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (979)
  žalba usvojena u cijelosti (1384)
  žalba usvojena djelomično (455)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (14)
  definicija informacije (114)
  test razmjernosti i javnog interesa (325)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (74)
  nije informacija (370)
  ne posjeduje informaciju (387)
  zahtjev za dopunu i ispravak (116)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje31.01.2022UP/II-008-07/21-01/473Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
obustavljen postupak
preslika odluke o upravljanju
žalitelju omogućen uvid ranije
 

 
Rješenje26.01.2022UP/II-008-07/21-01/744Korisnik - Hrvatski audiovizualni centarAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
nema javnu svrhu
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
financijsko izvješće
 

 
Rješenje26.01.2022UP/II-008-07/21-01/169Korisnik - Općinski sud u ZadruSudovi i pravosudna tijelaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije razvidan interes žalitelja
preslika pravomoćnog rješenja
 

 
Rješenje18.01.2022UP/II-008-07/21-01/569Korisnik - Grad RovinjJedinice LP(R)SPravna osoba - javni sektorosobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zahtjev za dopunu i ispravak
promet po računu
 

 
Rješenje18.01.2022UP/II-008-07/22-01/37Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
akt za određivanje nomotehničara
 

 
Rješenje14.01.2022UP/II-008-07/21-01/947Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitakAgencije i druge samostalne pravne osobePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
poslovna tajna
žalba odbijena
nepravodobna žalba
rokovi po ZUP-u
informacije o odlukama TJV

 

 
Rješenje14.01.2022UP/II-008-07/21-01/961Korisnik - Osječko-baranjska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
specifikacija poziva
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2022-04/UsII-55-2022.O.pdf


 
Rješenje12.01.2022UP/II-008-07/21-01/925Korisnik - Hrvatska radiotelevizijaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
odbačen zahtjev
broj izdanih rješenja o plaćanju mjesečne pristojbe
 

 
Rješenje11.01.2022UP/II-008-07/21-01/462korisnik - Hrvatska liječnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
bruto plaće zaposlenika
 

 
Rješenje11.01.2022UP/II-008-07/22-01/4Korisnik - Općina KaliJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
izbivanje Načelnika Općine
 

 
Rješenje10.01.2022UP/II-008-07/21-01/869Korisnik - Zagrebački holding d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
raspolaganje javnim sredstvima
 

 
Rješenje10.01.2022UP/II-008-07/21-01/958Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanskaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
dostava prekršajnog naloga
Prekršajni zakon
 

 
Rješenje03.01.2022UP/II-008-07/21-01/992Korisnik - Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada ZagrebaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaća zaposlenika
 

 
Rješenje03.01.2022UP/II-008-07/21-01/641Korisnik - ACI d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba odbijena
ugovori sa charter tvrtkama
 

 
Rješenje03.01.2022UP/II-008-07/21-01/514Korisnik - ACI d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
ugovor sa tvrtkom
 

 
Rješenje03.01.2022UP/II-008-07/21-01/993Korisnik - Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada ZagrebaUstanoveFizička osobazlouporaba prava
žalba odbijena
definicija informacije
zahtjev za dopunu i ispravak
pitanja vezano za osnivanje Europske asocijacije stručnjaka u području otuđenja (EAPAP)
 

 
Rješenje30.12.2021UP/II-008-07/21-01/734Korisnik - Državno sudbeno vijećeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
obustavljen postupak
doneseno rješenje kojim se odlučilo o žalbi žalitelja
iznosi honorara
 

 
Rješenje30.12.2021UP/II-008-07/21-01/735Korisnik - Državno sudbeno vijećeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
ne posjeduje informaciju
obustavljen postupak
iznosi honorara
 

 
Rješenje30.12.2021UP/II-008-07/21-01/772Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
građevinske dozvole
 

 
Rješenje29.12.2021UP/II-008-07/21-01/953Korisnik - Domouprava Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaća
obustavljen postupak
žalitelj nije položio traženi iznos na ime stvarnih materijalnih troškova dostave informacije
 

 
Rješenje28.12.2021UP/II-008-07/21-01/524Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
imena radne grupe za provođenje testa razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje28.12.2021UP/II-008-07/21-01/249Korisnik - Unikom d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
podatak nije nastao u okviru djelokruga TJV
 

 
Rješenje28.12.2021UP/II-008-07/20-01/1040Korisnik - Monistarstvo financijaTijela državne upravePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
uplate na račun poslovnih banaka
Zakon o proračunu
 

 
Rješenje28.12.2021UP/II-008-07/20-01/1350Korisnik - HŽ Infrastruktura d.o.o.Trgovačka društvaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
informacije o postupku javne nabave
 

 
Rješenje23.12.2021UP/II-008-07/21-01/606Korisnik - Hrvatski stolnoteniski savezUdrugePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
međunarodna informacija
poslovna tajna
diplomatski odnosi
postupak u tijeku
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
iznos naknada
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj