+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2023

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (3579)
  ponovna uporaba (46)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (30)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija (1)
  sigurnosno-obavještajni sustav (3)
  stranka u postupku (41)
  klasificirani podatak (226)
  prethodni i kazneni postupak (76)
  poslovna tajna (378)
  profesionalna tajna (57)
  osobni podatak (801)
  intelektualno vlasništvo (32)
  porezna tajna (65)
  međunarodni ugovor (5)
  diplomatski odnosi (5)
  zlouporaba prava (696)
  postupak u tijeku (140)
  u tijeku provedba nadzora (14)
  informacija u postupku izrade (68)
  usuglašavanje (28)
  ograničenje propisano drugim zakonom (76)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (2)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (11)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (1233)
  žalba usvojena u cijelosti (1604)
  žalba usvojena djelomično (549)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (15)
  definicija informacije (214)
  test razmjernosti i javnog interesa (534)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (88)
  nije informacija (434)
  ne posjeduje informaciju (524)
  zahtjev za dopunu i ispravak (151)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Upute14.11.2023008-01/23-01/13Smjernica o ostvarivanju prava na pristup informacijamaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoSmjernica
ostvarivanje prava na pristup informacijama
 

 
Upute10.11.2023008-01/23-01/11Smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacijamaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoSmjernica
Primjena apsolutnog ograničenja prava na pristup informacijama
 

 
Rješenje04.10.2023UP/II-008-07/23-01/671Korisnik - LNG Hrvatska d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
informacije o sjednicama nadzornog odbora
 

 
Rješenje03.10.2023UP/II-008-07/22-01/1355Korisnik - Grad VinkovciJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
dostava informacija o TJV
 

 
Rješenje25.09.2023UP/II-008-07/23-01/685Korisnik - ACI d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zapisnici sa sjednica TJV
 

 
Rješenje22.09.2023UP/II-008-07/23-01/518Korisnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
stranka u postupku
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
informacije iz domene TJV
 

 
Rješenje21.09.2023UP/II-008-07/23-01/580Korisnik - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o nadzornom odboru
 

 
Rješenje21.09.2023UP/II-008-07/23-01/496Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
plan poslovanja i kolektivni ugovor
kršenje načela međusobnog poštovanja i suradnje
 

 
Rješenje20.09.2023UP/II-008-07/22-01/852Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u VukovaruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
dostava broja kaznenih prijava
 

 
Rješenje20.09.2023UP/II-008-07/23-01/529Korisnik - Zagrebački električni tramvaj d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o ostvarenim prihodima
 

 
Rješenje20.09.2023UP/II-008-07/23-01/458Korisnik - Državni zavod za statistikuTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
konačno izvješće o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
povjerljivi podatak
 

 
Rješenje19.09.2023UP/II-008-07/23-01/681Korisnik - Grad SamoborJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
informacije o TJV
odgovori na pitanja
 

 
Rješenje19.09.2023UP/II-008-07/23-01/590Korisnik - Lučka uprava DubrovnikUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
informacija o ugovorima/aneksima
 

 
Rješenje19.09.2023UP/II-008-07/23-01/650Korisnik - Općina BednjaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
informacije o sjednici TJV
 

 
Rješenje19.09.2023UP/II-008-07/23-01/558Korisnik - Institut Ruđer BoškovićUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
prisutnost na radnom mjestu zaposlenika TJV
 

 
Rješenje11.09.2023UP/II-008-07/23-01/342Korisnik - Grad DubrovnikJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
iznosi isplaćeni za zastupanje TJV
nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi činjenice
 

 
Rješenje08.09.2023UP/II-008-07/23-01/123Korisnik - Općina JosipdolJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o računima za malčiranje
 

 
Rješenje08.09.2023UP/II-008-07/23-01/553Korisnik - Grad DubrovnikJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
pravni osnovi korištenja prostora u vlasništvu TJV
 

 
Rješenje07.09.2023UP/II-008-07/23-01/461Korisnik - Katoličko-bogoslovni fakultet u ZagrebuUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
dostava dopisa vezanih uz zaposlenika TJV
 

 
Rješenje06.09.2023P/II-008-07/23-01/360Korisnik - Hrvatska narodna bankaDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
informacije o testu osobnosti i inteligencije
Zakon o psihološkoj djelatnosti
 

 
Rješenje05.09.2023UP/II-008-07/22-01/483Korisnik - Grad VinkovciJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
strategija razvoja urbanog područja grada
 

 
Rješenje05.09.2023UP/II-008-07/22-01/864Korisnik - Grad VinkovciJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
dostava dokumenta
izlučivanje iz arhivskog gradiva
 

 
Rješenje05.09.2023UP/II-008-07/23-01/185Korisnik - Općina ViškovoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije zahtjev za pristup informacijama
informacije o izgradnji svjetlovodne mreže
uvid u cjelokupni spis predmeta
 

 
Rješenje04.09.2023UP/II-008-07/23-01/459Korisnik - Turistička zajednica KvarneraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena djelomično
nije informacija
informacije o marketinškim potporama
 

 
Rješenje30.08.2023UP/II-008-07/23-01/568Korisnik - Grad LepoglavaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
informacije o TJV
osobni obračun s prvostupanjskim tijelom
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj