+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (3201)
  ponovna uporaba (43)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (27)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija (1)
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (33)
  klasificirani podatak (221)
  prethodni i kazneni postupak (64)
  poslovna tajna (343)
  profesionalna tajna (50)
  osobni podatak (724)
  intelektualno vlasništvo (29)
  porezna tajna (55)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (5)
  zlouporaba prava (638)
  postupak u tijeku (125)
  u tijeku provedba nadzora (12)
  informacija u postupku izrade (68)
  usuglašavanje (28)
  ograničenje propisano drugim zakonom (72)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (2)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (10)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (1039)
  žalba usvojena u cijelosti (1484)
  žalba usvojena djelomično (496)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (15)
  definicija informacije (133)
  test razmjernosti i javnog interesa (422)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (79)
  nije informacija (383)
  ne posjeduje informaciju (412)
  zahtjev za dopunu i ispravak (129)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje30.08.2022UP/II-008-07/22-01/277Korisnik - Općina VirJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
financijske informacije
Zakon o proračunu
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/827Korisnik - Općina VirJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
nije informacija
financijske informacije
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/962Korisnik - Vir turizam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
financijske informacije
javna sredstva
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/963Korisnik - Vir turizam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
financijske informacije
javna sredstva
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/964Korisnik - Hrvatski zavod za zapošljavanjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
pravna osnova za isplatu po ugovoru
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/965Korisnik - Hrvatski zavod za zapošljavanjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ugovor s korisnikom sredstava
javna sredstva
 

 
Rješenje26.08.2022UP/II-008-07/22-01/966Korisnik - Hrvatski zavod za zapošljavanjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ugovor s korisnikom sredstava
javna sredstva
 

 
Rješenje24.08.2022UP/II-008-07/22-01/940Korisnik - Upravna škola ZagrebUstanoveFizička osobapristup informacijama
obustavljen postupak
dostava zapisnika
omogućena informacija

 

 
Rješenje22.08.2022P/II-008-07/22-01/839Korisnik - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovineTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba odbijena
zahtjev za osnivanje prava služnosti
 

 
Rješenje16.08.2022UP/II-008-07/22-01/836korisnik - Državno odvjetništvo - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminalitetaSudovi i pravosudna tijelaPravna osoba - javni sektorobustavljen postupak
 

 
Rješenje16.08.2022UP/II-008-07/22-01/902Korisnik - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranjeAgencije i druge samostalne pravne osobePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
obustavljen postupak
 

 
Rješenje08.07.2022UP/II-008-07/22-01/53Korisnik - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije uz dodjelu bespovratnih sredstava
raspolaganje javnim sredstvima
 

 
Rješenje08.07.2022UP/II-008-07/22-01/263Korisnik - Grad zagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o članovima školskog odbora
 

 
Rješenje08.07.2022UP/II-008-07/22-01/335Korisnik - Vodovod - Vir d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
nije zahtjev za pristup informacijama
nije informacija
podaci o financijskim transakcijama
 

 
Rješenje08.07.2022UP/II-008-07/22-01/758Korisnik - Grad zagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba odbijena
nije informacija
informacije o grobnom mjestu
 

 
Rješenje07.07.2022UP/II-008-07/22-01/270Korisnik - Čisti otok d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
nije informacija
informacije o poslovanju
upit i zahtjev za pristup informacijama
 

 
Rješenje07.07.2022UP/II-008-07/22-01/289Korisnik - Čisti otok d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
definicija informacije
test razmjernosti i javnog interesa
nije informacija
informacije o financijskom poslovanju
 

 
Rješenje07.07.2022UP/II-008-07/22-01/494Korisnik - Grad VaraždinJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije vezane uz interventni odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
 

 
Rješenje07.07.2022UP/II-008-07/22-01/799Korisnik - Općinski sud u DubrovnikuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije iz optužnice
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/358Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
informacije o donošenju odluke
kršenje načela međusobnog poštovanja i suradnje
potvrđena zlouporaba
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/359Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
ugovor o radu zaposlenika
kršenje načela međusobnog poštovanja i suradnje
potvrđena zlouporaba
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/360Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
informacije o zaposleniku
kršenje načela međusobnog poštovanja i suradnje
potvrđena zlouporaba
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/425Korisnik - Primorsko-goranska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
stručna sprema članova povjerenstva
nepotrebno zadiranje u privatni život
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/502Korisnik - Zagrebački velesajam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
informacije o zaposlenicima
kršenje načela međusobnog poštovanja i suradnje
potvrđena zlouporaba
 

 
Rješenje06.07.2022UP/II-008-07/22-01/570Korisnik - Gradsko društvo Crvenog križa ŽupanjaUdrugeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
ugovor o dostavi bespovratnih sredstava
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj