+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (2862)
  ponovna uporaba (41)
  proaktivna objava (37)
  savjetovanje (27)
  javnost rada (26)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav (2)
  stranka u postupku (29)
  klasificirani podatak (220)
  prethodni i kazneni postupak (75)
  poslovna tajna (315)
  profesionalna tajna (48)
  osobni podatak (617)
  intelektualno vlasništvo (26)
  porezna tajna (51)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (4)
  zlouporaba prava (561)
  postupak u tijeku (90)
  u tijeku provedba nadzora (10)
  informacija u postupku izrade (66)
  usuglašavanje (19)
  ograničenje propisano drugim zakonom (72)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (1)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (7)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (930)
  žalba usvojena u cijelosti (1354)
  žalba usvojena djelomično (436)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (14)
  definicija informacije (98)
  test razmjernosti i javnog interesa (267)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (72)
  nije informacija (358)
  ne posjeduje informaciju (367)
  zahtjev za dopunu i ispravak (104)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Mišljenje17.12.2021008-08/21-01/477Primjena zakona - obveza javnosti rada JLP(R)SJedinice LP(R)SNije primjenjivojavnost rada
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
zakon o sustavu civilne zaštite
 

 
Mišljenje19.11.2021008-08/21-01/449Primjena zakona - Javnost rada i epidemiološke mjereUstanoveNije primjenjivojavnost rada
zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
zakon o sustavu civilne zaštite
covid-19
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/105Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ugovor s dobavljačem
javna sredstva
 

 
Rješenje29.10.2021UP/II-008-07/21-01/773Korisnik - Gradska ljekarna ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Zakon o zaštiti tajnosti podataka
javna nabava
police osiguranja
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/804Korisnik - Goranski sportski centar d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaće zaposlenika
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/808Korisnik - Općinski građanski sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
nije zahtjev za pristup informacijama
žalba odbačena kao nedopuštena
uvid u spis sudske uprave
ostavinska rasprava
 

 
Rješenje26.10.2021UP/II-008-07/21-01/794Korisnik - Hrvatski veterinarski institutAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
odluka o imenovanju
 

 
Rješenje25.10.2021UP/II-008-07/21-01/764Korisnik - Općina VratišinecJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
zlouporaba prava
putni nalozi
evidencije o loko vožnji
 

 
Rješenje21.10.2021UP/II-008-07/21-01/661Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna upravaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/173Korisnik - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
postupak u tijeku
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
izvješće o obavljenom upravnom i stručnom nadzoru

 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/385Korisnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/611Korisnik - Hrvatske ceste d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
odobrenje izvođenja građevinskih radova
zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
zakon o cestama
 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/810Korisnik - Klinički bolnički centar ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorobustavlja se postupak
odustajanje od žalbe
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/167Korisnik - Farmaceutsko-biokemijski fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/231Korisnik - Sveučilište u DubrovnikuUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
test razmjernosti i javnog interesa
isplaćena sredstva zaposlenicima
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/20-01/556Korisnik - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveDržavna tijelaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
žalba odbačena
žalba nije izjavljena od ovlaštene osobe
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/565Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
odlučivanje o informaciji koja nije predočena
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/660Korisnik - Javna ustanova Rezervat LokrumUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
isplaćeni iznosi za zbrinjavanje životinja
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/748Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o poreznom nadzoru
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/749Korisnik - MInistarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o poreznom nadzoru
 

 
Rješenje19.10.2021UP/II-008-07/21-01/750Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
informacije o poreznom nadzoru
 

 
Rješenje18.10.2021UP/II-008-07/21-01/716Korisnik - Općina SemeljciJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
informacija dostavljena
 

 
Rješenje18.10.2021UP/II-008-07/21-01/343Korisnik - Libertas Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
zahtjev za dopunu i ispravak
zapisnik skupštine
informacija već dostavljena
 

 
Rješenje18.10.2021UP/II-008-07/20-01/911Korisnik - Državni inspektoratTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
popis veterinarskih inspektora
 

 
Rješenje12.10.2021UP/II-008-07/21-01/778Korisnik - Sveučilište u SplituUstanoveFizička osobapristup informacijama
ne posjeduje informaciju
obustavlja se postupak
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj