Pomoć korisnicima


Dobrodošli na internetsku stranicu Tražilice odluka i mišljenja (TOM)!

Osnovna svrha ove aplikacije je javna objava rješenja i drugih važnijih akata Povjerenika za informiranje te odluka Visokog upravnog suda u obliku pretražive baze s metapodacima, uz informacije o ostalim važnim aktima vezanim za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Aplikacija je podijeljena u  sljedeće rubrike:

  • u rubrici Odluke i mišljenja Povjerenika za informiranje nalaze se odluke i mišljenja Povjerenika (rješenja, mišljenja, upute i ostalo), donesenih sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koje su dostupne kroz jednostavno i napredno pretraživanje te kroz ulazak u samu odluku gdje se pokazuju metapodaci i tekst odluke; 
  • u rubrici Sudske odluke dostupne su odluke Visokog upravnog suda, povezane s odlukama Povjerenika, koje je moguće jednostavno filtrirati prema postojećim kategorijama;
  • rubrika Ostale odluke donosi pregled objavljenih odluka Ustavnog ili Vrhovnog suda, značajnijih odluka Agencije za zaštitu osobnih podataka prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) te važnijih odluka i akata europskih sudova te drugih institucija (poput EU Ombudsmana).

 

Odluke i mišljenja Povjerenika za informiranje

Svaka odluka i mišljenje u Tražilici imaju cjeloviti tekst, koji se od originalnog razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost i osobni podaci korisnika te pridružene metapodatke koji detaljnije opisuju taj akt, poput vrste akta, datuma i godine akta, broja, naziva, ključnih riječi itd.

Jednostavno pretraživanje odluka i mišljenja znači da u Tražilicu možete upisati bilo koji pojam, odnosno riječ za pretraživanje, od naziva tijela javne vlasti do bilo koje riječi koju će Tražilica prepoznati u tekstu akta.

Napredno pretraživanje odnosi se na mogućnost (višestrukog) odabira potkategorija, nakon čega će Tražilica isfiltrirati odluke i mišljenja prema odabranom indikatoru:

o   vrsta odluke: rješenje, mišljenje, upute, ostalo

o   tijelo javne vlasti - kategorizacija sukladna popisu tijela javne vlasti: državna tijela, tijela državne uprave, sudovi i pravosudna tijela, jedinice LP(R)S, agencije i druge samostalne pravne osobe, ustanove, trgovačka društva, udruge, ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, ostalo, skupine ili sva tijela javne vlasti,

o   korisnik - fizička osoba, tri kategorije pravnih osoba  - civilno društvo, privatni sektor i javni sektor, novinar ili mediji, ostalo, nije primjenjivo (npr. u slučaju uputa, kategorija korisnika nije primjenjiva)

o   godina

o   prema ključnim riječima - ponuđene ključne riječi podijeljene su na četiri kategorije (prema području, prema ograničenju ili isključenju, prema ishodu, ostalo), s tim da i ovdje možete upisati bilo koji pojam koji aplikacija traži u ključnim riječima, a nije već ponuđen; to je  osobito važno za mišljenja, gdje postoji širok spektar ključnih riječi koje nisu obuhvaćene ponuđenim kategorijama.

Nakon filtriranja, odnosno pretraživanja prema navedenim kriterijima, Tražilica će ponuditi tablicu pronađenih akata, koja sadrži vrstu akta, datum kada je akt donesen, brojčanu oznaku akta, naziv akta, ključne riječi te vezani akt (sudska odluka), ukoliko je protiv odluke Povjerenika pokrenut upravni spor i donesena upravnosudska odluka.

Klikom na naziv pojedinačnog akta, ulazi se u sam akt. Ta podstranica sadrži sve navedene metapodatke i tekst akta u html formatu. U tekstu odluke zaštićeni su osobni podaci korisnika.

Rezultate pretraživanja ujedno možete preuzeti u otvorenom obliku, odnosno CSV formatu označavanjem kućice na gornjem desnom dijelu stranice (ispod ovih uputa).

Puni tekst rješenja Povjerenika objavljuje se po isteku roka za pokretanje upravnog spora, odnosno po donošenju odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.  

 

 

Sudske odluke

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Stoga, u ovoj tražilici možete pronaći i sve važne presude koje je Visoki upravni sud donio u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svaka sudska odluka može se pretraživati prema nekoliko kriterija:

-          godini donošenja

-          tužitelju - korisnik prava, tijelo javne vlasti, ostalo

-          ishodu upravnog spora - tužba odbijena, tužba usvojena, ostalo

Cjeloviti tekst sudske odluke možete jednostavno preuzeti u docx formatu i to klikom na Broj sudske odluke. U tekstu odluke zaštićeni su osobni podaci korisnika.

Odluke Visokog upravnog suda RH povezane su s odlukama Povjerenika za informiranje do kojih možete doći klikom na Broj odluke Povjerenika.

Osim navedenog svaka je odluka obilježena datumom njenog donošenja, nazivom sudionika u upravnom postupku te ključnim riječima.

 

Ostale odluke

U rubrici ostale odluke možete pronaći poveznice na tražilice odluka Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poveznice na pretraživače odluka europskih institucija (Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde i Europskog ombudsmana), kao i poveznice na pretraživače odluka drugih europskih povjerenika za informiranje, koje mogu biti smjerokazi u formiranju prakse na području prava na pristup informacijama.

U razdoblju od 2011. do 2013. godine kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama djelovala je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Stoga u ovoj rubrici možete pronaći i 10 odluka Agencije za zaštitu osobnih podataka koje su donesene prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11), a koje možete u pdf formatu preuzeti klikom na naziv odluke.

 

 

 

Vaše prijedloge za poboljšanje ili primjedbe u vezi ispravnosti tražilice ili podataka iz tražilice možete poslati na e-mail daniel.herak@pristupinfo.hrOtvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj