+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje22.11.2021UP/II-008-07/21-01/465Korisnik - Vodovod Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
mišljenje dionika o izmjenama i dopunama ZPPI
 

 
Rješenje22.11.2021UP/II-008-07/21-01/470Korisnik - Zračna luka Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
mišljenje dionika o izmjenama i dopunama ZPPI
 

 
Rješenje22.11.2021UP/II-008-07/21-01/528Korisnik - Čistoća d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
definicija informacije
nije informacija
mišljenje dionika o izmjenama i dopunama ZPPI
 

 
Rješenje22.11.2021UP/II-008-07/21-01/771Korisnik - Dječji vrtić Dugo SeloUstanoveFizička osobazlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
načelo međusobne suradnje i pomoći

 

 
Mišljenje19.11.2021008-08/21-01/449Primjena zakona - Javnost rada i epidemiološke mjereUstanoveNije primjenjivojavnost rada
zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
zakon o sustavu civilne zaštite
covid-19
 

 
Rješenje19.11.2021UP/II-008-07/21-01/799Korisnik - Sveučilište u Splitu, Katoličko bogoslovni fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
informacije koje se odnose na rekonstrukciju knjižnice te adaptaciju poslovnih prostora
ograničenje pristupa informacijama u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom
 

 
Rješenje16.11.2021UP/II-008-07/21-01/858Korisnik - Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUstanoveFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
sporazum o suradnji
 

 
Rješenje16.11.2021UP/II-008-07/21-01/395Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
žalba osnovana, ali ne iz razloga koji se u njoj navode
iznosi isplata
oprošteni iznosi
 

 
Rješenje16.11.2021UP/II-008-07/21-01/665Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
dokumentacija poreznog nadzora
Opći porezni zakona
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/105Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ugovor s dobavljačem
javna sredstva
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/366Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
dug s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/836Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
podaci o unošenju novca u RH
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/855Korisnik - HP-Hrvatska pošta d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
iznosi za najam prostora
pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
 

 
Rješenje12.11.2021UP/II-008-07/21-01/834Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
stranka u postupku
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
bruto plaća zaposlenika
 

 
Rješenje11.11.2021UP/II-008-07/21-01/785Korisnik - Hrvatska gospodarska komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
javna sredstva
iznosi za održavanje službenog vozila
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje08.11.2021UP/II-008-07/21-01/800Korisnik - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
test razmjernosti i javnog interesa
obustavljen postupak
dostavljene informacije
troškovi oglašavanja

 

 
Rješenje08.11.2021UP/II-008-07/21-01/842Korisnik - Javna ustanova Rezervat LokrumUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ugovori o radu zaposlenika
javna sredstva
 

 
Rješenje05.11.2021UP/II-008-07/21-01/662Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
nisu unaprijed plaćeni materijalni troškovi dostave informacije
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/563Korisnik - Grad RabJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
ugovor o djelu
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/732Korisnik - Grad DubrovnikJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
revizorska izvješća
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/596Korisnik - Arheološki muzej NaronaUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/779Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
preslike analize svih radova na izgradnji stadiona u Maksimiru
 

 
Rješenje29.10.2021UP/II-008-07/21-01/773Korisnik - Gradska ljekarna ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Zakon o zaštiti tajnosti podataka
javna nabava
police osiguranja
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/804Korisnik - Goranski sportski centar d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaće zaposlenika
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/808Korisnik - Općinski građanski sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
nije zahtjev za pristup informacijama
žalba odbačena kao nedopuštena
uvid u spis sudske uprave
ostavinska rasprava
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj