+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje10.05.2018UP/II-008-07/18-01/325Udruga Pravi prijatelj Krapinsko-zagorske županije - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
javnost rada
 

UsII-239/18-6  
Rješenje10.05.2018UP/II-008-07/18-01/251Korisnik - Općina Marija GoricaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje09.05.2018UP/II-008-07/17-01/1110Korisnik - Srednja škola KonjščinaUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
natječajna dokumentacija
izabrani kandidat
 

UsII-248/18-7  
Rješenje08.05.2018UP/II-008-07/17-01/940Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u DubrovnikuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
CTS sustav
 

 
Rješenje08.05.2018UP/II-008-07/17-01/948Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u DubrovnikuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
CTS sustav
 

 
Rješenje08.05.2018UP/II-008-07/17-01/749Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u VukovaruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
šifrarnik
 

 
Rješenje08.05.2018UP/II-008-07/17-01/604CUSPIS d.o.o. - Klinički bolnički centar Sestre milosrdniceUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/18-01/11Korisnik - Grad SinjJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
prigovo
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/17-01/213CUSPIS d.o.o. - Klinički bolnički centar OsijekUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
natječajna dokumentacija
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/17-01/214CUSPIS d.o.o. - Klinički bolnički centar OsijekUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
natječajna dokumentacija
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/17-01/497CUSPIS d.o.o. - Klinički bolnički centar OsijekUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
elektronička pošta
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/17-01/460NINA OBJEKTIV d.o.o. - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
isplate odvjetnicima
isplate javnim bilježnicima
bruto iznos
javna sredstava
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/18-01/173Udruga Pravi prijatelj Krapinsko-zagorske županije - Krapinsko-zagorska županijaJedinice LP(R)SPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
poslovna tajna
žalba odbijena
natječajna dokumentacija
članovi povjerenstva
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/18-01/71Korisnik - Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veteranaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ugovor
bruto iznos plaće
 

 
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/18-01/176Odvjetničko društvo BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o. - Hrvatska radiotelevizijaUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
ugovor
 

UsII-231/18-7  
Rješenje07.05.2018UP/II-008-07/18-01/253Korisnik - Državno sudbeno vijećeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
odluka o pokretanju postupka
 

 
Rješenje04.05.2018UP/II-008-07/18-01/2Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
postupanje policije
 

 
Rješenje03.05.2018UP/II-008-07/17-01/1113Korisnik - Upravni sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
rješenje o prigovoru
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/18-01/100Korisnik - Financijska agencijaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
ugovor
 

UsII-240/18-6  
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/18-01/339Korisnik - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politikuTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
radna knjižica
ugovor o djelu
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/17-01/837Odvjetničko društvo Babić, Brborović i partneri - Šibensko-kninska županijaJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba odbačena kao nepravodobna
arhitektonski projekt
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/18-01/194Korisnik - Državni zavod za intelektualno vlasništvoTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba odbijena
očitovanje
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/17-01/596Udruga Futurist - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
ugovor
račun
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/17-01/594Udruga Futurist - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
odluka
ugovor
račun
 

 
Rješenje02.05.2018UP/II-008-07/17-01/595Udruga Futurist - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
bankovni izvod
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj