+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Mišljenje11.05.2021008-08/21-01/201Primjena zakona - odbijanje zahtjeva za pristup informacijama i/ili nedonošenje rješenjaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopristup informacijama
definicija informacije
nije zahtjev za pristup informacijama
nije informacija
 

 
Rješenje10.05.2021UP/II-008-07/21-01/361Korisnik - Grad LepoglavaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
vijećnička pitanja
 

 
Rješenje10.05.2021UP/II-008-07/21-01/425Korisnik - Dječji dom Ruža PetrovićUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
načelo jednoakosti
načelo raspolaganja informacijom
 

 
Rješenje03.05.2021UP/II-008-07/20-01/830Korisnik - Hrvatska komora inženjera elektrotehnikeOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
javna sredstva
članarina
 

 
Rješenje03.05.2021UP/II-008-07/20-01/718Korisnik - Hrvatska komora inženjera elektrotehnikeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
javna sredstva
bruto plaća
naknada
 

 
Rješenje03.05.2021UP/II-008-07/20-01/948Korisnik - Hrvatska komora arhitekataAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
javna sredstva
bruto plaća
naknada
 

 
Rješenje03.05.2021UP/II-008-07/21-01/75Korisnik - Grad JastrebarskoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
zahtjev za dopunu i ispravak
projektna dokumentacija
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2021-09/UsII-189-2021-O.pdf


 
Rješenje29.04.2021UP/II-008-07/21-01/57Korisnik - Hrvatski zavod za javno zdravstvoAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
javni interes
 

 
Rješenje15.04.2021UP/II-008-07/21-01/219Korisnik - Općina BaškaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije zahtjev za pristup informacijama
javni interes
 

 
Rješenje14.04.2021UP/II-008-07/20-01/217Korisnik - Fidal d.o.o.Jedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
nema osnove za dopunu
građevinski dnevnik
građevinske knjige
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2020-10/UsII-183-2020-O.A..pdf


 
Rješenje01.04.2021UP/II-008-07/20-01/1252Korisnik - Općinski sud u OsijekuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ograničenje u ostalin slučajevima
podaci iz kaznene evidencije
 

 
Rješenje01.04.2021UP/II-008-07/20-01/1253Korisnik - Općinski sud u OsijekuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ograničenje u ostalin slučajevima
podaci iz kaznene evidencije
 

 
Rješenje19.02.2021UP/II-008-07/21-01/165Korisnik - Hrvatska radiotelevizijaUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
vanjska produkcija
 

 
Rješenje02.02.2021UP/II-008-07/21-01/87Korisnik - Financijska agencijaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobaponovna uporaba
žalba obustavljena
očevidnik nekretnina i pokretnina
 

 
Mišljenje27.01.2021008-08/21-01/10Primjena zakona - dostava tonskih zapisa sjednica JLP(R)SJedinice LP(R)SNije primjenjivopristup informacijama
javnost rada
definicija informacije
tonski zapis sjednice
 

 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/822Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
javni natječaj
 

 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/823Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
osobni podatak
test razmjernosti i javnog interesa
natječajni postupak
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2021-07/UsII-86-2021-O.pdf


 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/965Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zakupci poljoprivrednog zemljišta
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2021-05/UsII-85-2021-O.A..pdf


 
Rješenje27.01.2021UP/II-008-07/20-01/1046Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zakupci poljoprivrednog zemljišta
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2021-05/UsII-87-2021-O.A..pdf


 
Mišljenje26.01.2021008-03/21-01/5Primjena zakona - dostava tonskih zapisa sjednica vijeća gradske četvrti vijećnikuOstalopristup informacijama
javnost rada
osobni podatak
definicija informacije
test razmjernosti i javnog interesa
tonski zapis sjednice
vijeće
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/21-01/7Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
informacije o financijama
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/464Korisnik - Libertas - Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije informacija
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/1122Korisnik - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
međunarodni stručni ispit
 

 
Rješenje26.01.2021UP/II-008-07/20-01/1263Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna uprava – Središnji uredTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
rješenje se odbacuje
žalba izjavljena od strane neovlaštene osobe
 

 
Rješenje25.01.2021UP/II-008-07/20-01/1084Korisnik - Klinički bolnički centar ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
javna nabava
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj