Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 12.02.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/96
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razivtak kojim je njegov zahtjev odbijen zbog zlouporabe prava na pristup informacijama.

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-163/19-6 od 5. lipnja 2019. godine poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/19-01/96, URBROJ: URBROJ: 401-01/05-19-2 od 12. veljače 2019. godine i predmet je vraćen na ponovni postupak.

U ponovnom postupku Povjerenik za informiranje je donio rješenje KLASA: UP/II-008-07/19-01/96, URBROJ: 401-01/05-19-9 od 8. srpnja 2019. godine, protiv kojeg je korisnik također pokrenuo upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (presuda Poslovni broj: UsII-440/19-5 od 2. listopada 2019. godine kojom je odbijen tužbeni zahtjev).

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba odbijena;
krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:
UsII-163/19-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj