+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje16.05.2016UP/II-008-07/14-01/265Korisnik - Općina GračišćeJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
kontna kartica
 

UsII-93/16-7  
Rješenje16.05.2016UP/II-008-07/15-01/296Korisnik - Općina GračišćeJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
kontna kartica
 

UsII-96/16-10  
Rješenje16.05.2016UP/II-008-07/14-01/268Korisnik - Općina GračišćeJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
kontna kartica
 

UsII-94/16-9  
Rješenje16.05.2016UP/II-008-07/14-01/267Korisnik - Općina GračišćeJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
kontna kartica
 

UsII-92/16-9  
Rješenje16.05.2016UP/II-008-07/14-01/264Korisnik - Općina GračišćeJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
kontna kartica
 

UsII-95/16-8  
Mišljenje17.05.2016008-08/16-01/04Primjena zakona - posebni propis, muzejSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoprimjena zakona
muzejska građa
muzejska dokumentacija
zahtjev za uvid
posebni propisi
nije zahtjev za pristup informacijama
 

 
Rješenje18.05.2016UP/II-008-07/14-01/442Korisnik - Ministarstvo socijalne politike i mladihTijela državne upraveFizička osobaponovna uporaba informacija
zahtjev za dopunu i ispravak informacije
format informacije
pretvaranje informacije
volontiranje
 

 
Mišljenje19.05.2016008-08/16-01/04Ugovori s trećim osobamaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopristup informacijama
ugovori
treća osoba
osobni podatak
 

 
Mišljenje20.05.2016008-08/16-01/49Savjetovanje s javnošću - rokSkupine ili sva tijela javne vlastiPravna osoba - civilno društvosavjetovanje s javnošću
strateški dokument
rok
30 dana
plan savjetovanja
 

 
Mišljenje20.05.2016008-08/16-01/04Test razmjernosti i javnog interesaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivotest razmjernosti i javnog interesa
procedura
javni interes
zaštićeni interes
 

 
Rješenje20.05.2016UP/II-008-07/14-01/494Colossal d.o.o. - Primorsko - goranska županijaJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena djelomično
koncesija na pomorskom dobru
 

 
Upute20.05.2016008-01/15-01/02Uputa - Godišnja izvješća trgovačkih društavaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivouputa
izvješće o poslovanju
godišnje financijsko izvješće
strojno čitljiv oblik
excel
 

 
Mišljenje23.05.2016008-08/16-01/04Proaktivna objava - zaključci, učenički domSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoproaktivna objava
javnost rada
zaključci
odluke
domski odbor
 

 
Upute23.05.2016008-01/15-01/11Smjernica - Javni natječajSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivosmjernice
pristup informacijama
javni natječaj
javni poziv
kandidat
osobni podatak
 

 
Mišljenje24.05.2016008-08/16-01/72Troškovi dostave s povratnicomSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivodostava informacija
povećani troškovi
preporučena pošiljka
povratnica
elektronska pošta
 

 
Mišljenje25.05.2016008-08/16-01/04Test razmjernosti i javnog interesaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivotest razmjernosti i javnog interesa
procedura
javni interes
zaštićeni interes
 

 
Rješenje30.05.2016UP/II-008-07/14-01/214Gong - Ministarstvo financijaTijela državne upravePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
porezna tajna
žalba odbijena
otpis duga
popis osoba
 

 
Mišljenje31.05.2016008-08/16-01/114Primjena zakona - građevinska dozvolaSkupine ili sva tijela javne vlastiFizička osobaprimjena zakona
građevinska dozvola
uvid
stranka u postupku
posebni propisi
osobni podatak
 

 
Mišljenje01.06.2016008-08/16-01/04Plaće načelnika i članova vijećaSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopristup informacijama
plaće zaposlenih
tijela lokalne samouprave
vrsta radnog odnosa
bruto iznos
javna sredstva
 

 
Rješenje02.06.2016UP/II-008-07/16-01/97Korisnik - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa OsijekUdrugeNovinar ili medijipristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
ostvarena dobit
 

 
Rješenje02.06.2016UP/II-008-07/14-01/216Gong - Opća bolnica VaraždinUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
žalba usvojena djelomično
tajni podaci
ugovor
kliničko ispitivanje
 

 
Mišljenje09.06.2016008-08/16-01/04Ugovori o zakupu poslovnih prostoraSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivopristup informacijama
ugovori
zakup poslovnog prostora
osobni podatak
poslovna tajna
javna sredstva
 

 
Mišljenje09.06.2016008-08/16-01/116Primjena zakona - saborski zastupniciSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoprimjena zakona
saborski zastupnici
Poslovnik Sabora
posebni propis
 

 
Mišljenje13.06.2016008-08/16-01/04Primjena zakona - osobni podaci o djetetuSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoprimjena zakona
roditelji
djeca
nije zahtjev za pristup informacijama
osobni podatak
posebni propisi
 

 
Mišljenje13.06.2016008-08/16-01/117Osobni podaci - popis osoba kojima je izdano rješenje o komunalnom doprinosuSkupine ili sva tijela javne vlastiNije primjenjivoosobni podatak
popis osoba
komunalni doprinos
javni interes
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj