+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje07.09.2021UP/II-008-07/21-01/178Korisnik - Grad HvarJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
ugovor o korištenju nekretnine
 

 
Rješenje08.09.2021UP/II-008-07/20-01/994Korisnik - Centar za vozila d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
definicija informacije
nije zahtjev za pristup informacijama
žalba odbačena kao nedopuštena
 

Odluka VUS-a


 
Mišljenje09.09.2021008-08/21-01/349Primjena zakona - proaktivna objava imena maloljetnih osoba pri dodjeli stipendija i sufinanciranju prijevozaJedinice LP(R)SNije primjenjivoproaktivna objava
osobni podatak
dodijela bespovratnih sredstava, sponzorstava, donacija i drugih pomoći
Opća uredba o zaštiti podataka
javna sredstva
 

 
Rješenje09.09.2021UP/II-008-07/21-01/264Korisnik - Krapinsko-zagorska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
intelektualno vlasništvo
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
natječajna dokumentacija
 

 
Rješenje13.09.2021UP/II-008-07/21-01/171Korisnik - Grad DubrovnikJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
odobrenje za korištenje parkirnih mjesta
 

 
Rješenje13.09.2021UP/II-008-07/21-01/205Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zapisnici prosvjetne inspekcije
 

 
Rješenje15.09.2021UP/II-008-07/21-01/111Korisnik - Grad NovigradJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
informacije o korištenju katastarske čestice
 

 
Rješenje15.09.2021UP/II-008-07/21-01/364Korisnik - Grad RijekaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije zahtjev za pristup informacijama
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje15.09.2021UP/II-008-07/21-01/659Korisnik - Domouprava Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaće zaposlenika
stručne spreme zaposlenika
 

 
Rješenje16.09.2021UP/II-008-07/20-01/516Korisnik - Sveučilište u Splitu, Katoličko bogoslovni fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
pogrešno tumačenje sadržaja informacije
 

 
Rješenje16.09.2021UP/II-008-07/21-01/565Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
nije informacija
rješenje o privremenim mjerama zaštite nekretnine
 

 
Rješenje16.09.2021UP/II-008-07/21-01/633Korisnik - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
nije zahtjev za pristup informacijama
obračuni naknade za osnivanje prava služnosti
 

 
Rješenje16.09.2021UP/II-008-07/21-01/733Korisnik - Klinička bolnica DubravaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
isplate plaća zaposleniku
javni interes
 

 
Rješenje17.09.2021UP/II-008-07/21-01/713Korisnik - Ministarstvo pravosuđa i upraveTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije zahtjev za pristup informacijama
informacije javno objavljene
Zakon o zemljišnim knjigama
 

 
Rješenje20.09.2021UP/II-008-07/21-01/206Korisnik - Inkasator d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
ograničenje propisano drugim zakonom
žalba odbijena
raspolaganje javnim sredstvima
javni interes
 

 
Rješenje22.09.2021UP/II-008-07/21-01/610Korisnik - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
zahtjev za dopunu i ispravak
broj zaposlenika: iznos troškova
 

 
Rješenje22.09.2021UP/II-008-07/21-01/238Korisnik - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
natječajna dokumentacija
nepravodobna žalba
rokovi po ZUP-u
 

 
Mišljenje23.09.2021008-08/21-01/374Primjena zakona - javnost rada i ometanje rada sjedniceUstanoveNije primjenjivojavnost rada
ometanje rada sjednice
zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
zakon o ustanovama
zakon o zaštiti tajnosti podataka
nije u nadležnosti Povjerenika
 

 
Rješenje23.09.2021UP/II-008-07/21-01/445Korisnik - Hrvatska odvjetnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije zahtjev za pristup informacijama
nije informacija
 

 
Rješenje23.09.2021UP/II-008-07/21-01/474Korisnik - ACI d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije informacija
ne posjeduje informaciju
iznosi utrošeni na izradu mišljenja
 

 
Rješenje23.09.2021UP/II-008-07/21-01/493Korisnik - Turistička zajednica Grada DubrovnikaOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije informacija
ne posjeduje informaciju
iznosi utrošeni na izradu mišljenja
 

 
Rješenje23.09.2021UP/II-008-07/21-01/609Korisnik - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevozTrgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
zahtjev za dopunu i ispravak
javna sredstva
iznosi za održavanje vozila
 

 
Rješenje23.09.2021UP/II-008-07/21-01/634Korisnik - Agencija za znanost i visoko obrazovanjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
diploma i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
javni interes
 

 
Rješenje28.09.2021UP/II-008-07/21-01/697Korisnik - Sveučilište u SplituUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
izmjena Statuta Sveučilišta
 

 
Rješenje29.09.2021UP/II-008-07/21-01/448Korisnik - Libertas Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
nije informacija
ne posjeduje informaciju
iznosi utrošeni na izradu mišljenja
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj