+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje16.11.2020UP/II-008-07/20-01/833Korisnik - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultetUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2021-02/UsII-394-2020-RO.A..pdf


 
Rješenje16.11.2020UP/II-008-07/20-01/831Udruga Jedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje20.11.2020UP/II-008-07/20-01/873Korisnik - Katolička osnovna škola Svete UršuleUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
nije zahtjev za pristup informacijama
 

 
Rješenje20.11.2020UP/II-008-07/20-01/824Korisnik - Grad SisakJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje20.11.2020UP/II-008-07/20-01/1047VIR STAN j.d.o.o. - Općina Tar-VabrigaJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1242Korisnik - Ministarstvo pravosuđa i upraveTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
Odbor za državnu službu
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1210Korisnik - Općina ĐurđenovacJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1189Korisnik - Grad zagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
nije zahtjev za pristup informacijama
uvid u zbirku isprava
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1224Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
nema javnu svrhu
žalba odbijena
nije zahtjev za pristup informacijama
uvid u zbirku isprava
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1236Korisnik - Libertas Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
zahtjev za dopunu i ispravak
nepotpuni ili nerazumljivi zahtjev
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1014Korisnik - Općina CesticaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
državne potpore
 

 
Rješenje23.11.2020UP/II-008-07/20-01/1240Gong - Vlada Republike HrvatskeDržavna tijelaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena u cijelosti
sudski postupak
 

 
Rješenje24.11.2020UP/II-008-07/20-01/1212Korisnik - Grad VrbovecJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje24.11.2020UP/II-008-07/20-01/1199Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
 

 
Rješenje25.11.2020UP/II-008-07/20-01/385Vodotoranj d.o.o. - Javna ustanova UstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena djelomično
javna nabava
 

 
Rješenje26.11.2020UP/II-008-07/20-01/1202Korisnik - Urednost d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
bruto plaća
 

 
Rješenje26.11.2020UP/II-008-07/20-01/1143Korisnik - Upravni sud u ZadruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje27.11.2020UP/II-008-07/20-01/1209Korisnik - Bina-Istra d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija tijela javne vlasti
bruto plaća
 

 
Rješenje01.12.2020UP/II-008-07/20-01/87Korisnik - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje01.12.2020UP/II-008-07/20-01/705Korisnik - Ured predsjednika Republike HrvatskeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
 

 
Rješenje01.12.2020UP/II-008-07/20-01/966Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
proaktivna objava
žalba usvojena u cijelosti
 

 
Rješenje01.12.2020UP/II-008-07/20-01/583Korisnik - Hrvatska poštanska banka d.dTrgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
bruto plaća
 

 
Rješenje07.12.2020UP/II-008-07/20-01/1271Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje08.12.2020UP/II-008-07/18-01/585Korisnik - Ministarstvo gospodarstvaTijela državne upraveFizička osobaponovna uporaba
osobni podatak
uvjeti za ponovnu uporabu
obrtni registar
 

 
Rješenje09.12.2020UP/II-008-07/20-01/1214Korisnik - Nacionalni park KrkaUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena djelomično
javna sredstva
jednostavna nabava
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj