+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/89Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslovaTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/90Korisnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/118Korisnik - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/132Korisnik - Vlada Republike HrvatskeDržavna tijelaPravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/133Korisnik - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovineTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/155Korisnik - Osječko-baranjska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
informacije o županu tijela javne vlasti
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/22-01/165Korisnik - Ministarstvo vanjskih i europskih poslovaTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
komentari na nacrte zakona o socijalnoj skrbi, zakona o djelatnosti socijalnog rada i zakona o udomiteljstvu
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/21-01/518Korisnik - Sveučilište u DubrovnikuUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
informacije o radovima
 

 
Rješenje28.02.2022UP/II-008-07/21-01/624Korisnik - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
natječajna dokumentacija
strateški i investicijski projekt RH
 

 
Rješenje02.03.2022UP/II-008-07/21-01/846Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
obustavljen postupak
preslika prometnog elaborata
žalitelju omogućena informacija
 

 
Rješenje02.03.2022UP/II-008-07/21-01/846Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
postupak u tijeku
obustavljen postupak
prometni elaborat
žalitelju omogućena informacija
 

 
Rješenje03.03.2022UP/II-008-07/22-01/55Korisnik - Grad RovinjJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
status uporabne dozvole
 

 
Rješenje04.03.2022UP/II-008-07/22-01/106Korisnik - Ministarstvo obraneTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
usuglašavanje
žalba usvojena u cijelosti
Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Zakon o udomiteljstvu
 

 
Rješenje07.03.2022UP/II-008-07/22-01/29Korisnik - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
natječajna dokumentacija
 

 
Rješenje07.03.2022UP/II-008-07/22-01/148Korisnik - Vir turizam d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne sadrži sve elemente
sklopljeni ugovori
 

 
Rješenje07.03.2022UP/II-008-07/22-01/191Korisnik - OŠ KozalaUstanoveFizička osobapristup informacijama
intelektualno vlasništvo
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
natječajna dokumentacija
 

 
Rješenje07.03.2022UP/II-008-07/22-01/205Korisnik - Ministarstvo pravosuđa i upraveTijela državne upravePravna osoba - javni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
nacrt Zakona o socijalnoj skrbi, komentari
 

 
Rješenje08.03.2022UP/II-008-07/21-01/802Korisnik - Trgovački sud u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
osobni podatak
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
popis depozita
 

 
Rješenje08.03.2022UP/II-008-07/21-01/813Korisnik - Arheološki muzej u SplituUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ugovori s trgovačkim društvima
 

 
Rješenje08.03.2022UP/II-008-07/21-01/916Korisnik - Općina Donja VoćaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
informacije o povratu poreza po godišnjim prijavama
 

 
Rješenje10.03.2022UP/II-008-07/21-01/564Korisnik - Primorsko-goranska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
intelektualno vlasništvo
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
izmjene i dopune građevinske dozvole
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje10.03.2022UP/II-008-07/21-01/812Korisnik - Centar za restrukturiranje i prodaju CERPAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
isplaćeni iznos naknada za odvjetnike
 

 
Rješenje11.03.2022UP/II-008-07/21-01/838Korisnik - Državni inspektoratTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak
nema osnove za dopunu informacije
informacije inspekcijskih nadzora
 

 
Rješenje14.03.2022UP/II-008-07/21-01/54Korisnik - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
postupak u tijeku
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
ugovori i isplate
 

 
Rješenje14.03.2022UP/II-008-07/22-01/65Korisnik - Državni inspektoratTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
nema osnove za dopunu informacije
dostava rješenja
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj