+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje01.04.2019UP/II-008-07/18-01/399Korisnik - Croatia Airlines d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ugovor
otkaz
 

UsII-293/19-4  
Rješenje01.04.2019UP/II-008-07/19-01/42Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
 

 
Rješenje01.04.2019UP/II-008-07/17-01/748Korisnik - Vlada Republike HrvatskDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
postupak u tijeku
žalba odbijena
ugovor
pravno savjetovanje
lobiranje
 

 
Rješenje01.04.2019UP/II-008-07/18-01/599Korisnik - Grad NovigradJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
građevinska dozvola
 

 
Rješenje02.04.2019UP/II-008-07/19-01/32Korisnik - Osnovna škola „Dr. Ivan Merz“UstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
zapisnik
 

 
Rješenje03.04.2019UP/II-008-07/19-01/263Korisnik - Županijski sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobauvid u spis predmeta
žalba odbačena kao nedopuštena
 

 
Rješenje08.04.2019UP/II-008-07/18-01/665Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
 

 
Rješenje08.04.2019UP/II-008-07/19-01/74Korisnik - Grad SisakJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
podaci o zaposlenima
 

 
Rješenje09.04.2019UP/II-008-07/17-01/80Korisnik - Vlada Republike Hrvatske Državna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
postupak u tijeku
žalba odbijena
arbitražni pravorijek
 

 
Rješenje15.04.2019UP/II-008-07/19-01/166Udruga vlasnika nekretnina „Nečven-NP Krka“ - Javna ustanova Nacionalni park KrkaUstanovePravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
 

 
Rješenje15.04.2019UP/II-008-07/19-01/273Korisnik - Hrvatska pošta d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
ugovor
 

 
Rješenje16.04.2019UP/II-008-07/19-01/40Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
natječajna dokumentacija
 

UsII-284/19-7  
Rješenje16.04.2019UP/II-008-07/19-01/254Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
izjava o sukobu interesa
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2019-10/UsII-281-2019-RO.A..pdf


 
Rješenje16.04.2019UP/II-008-07/19-01/39Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
natječajna dokumentacija
 

https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2019-10/UsII-283-2019-RO.A..pdf


 
Rješenje16.04.2019UP/II-008-07/18-01/821Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
popis korisnika
 

 
Rješenje17.04.2019UP/II-008-07/19-01/265Korisnik - Zračna luka Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
pravilnik o poslovnoj tajni
 

 
Rješenje17.04.2019UP/II-008-07/18-01/778Korisnik - Ministarstvo kultureTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
 

 
Rješenje17.04.2019UP/II-008-07/18-01/690Korisnik - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
očitovanje
 

 
Rješenje17.04.2019UP/II-008-07/18-01/807Korisnik - Predsjednica Republike HrvatskeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
tonska snimka
zapisnik
 

 
Rješenje18.04.2019UP/II-008-07/18-01/484Korisnik - Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću ZabokUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
natječajna dokumentacija
 

UsII-282/19-5  
Rješenje18.04.2019UP/II-008-07/18-01/574Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje18.04.2019UP/II-008-07/17-01/1130Korisnik - Centar za socijalnu skrb VaraždinUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje18.04.2019UP/II-008-07/18-01/569Korisnik - Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. ZajcaUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
nije informacija
podaci o zaposlenima
 

 
Rješenje18.04.2019UP/II-008/-07/18-01/530Gradnja d.o.o. - Grad SenjJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
postupak u tijeku
žalba usvojena djelomično
javna nabava
troškovnik
ugovor
odluka
 

UsII-285/19-6  
Rješenje18.04.2019UP/II-008-07/17-01/914Korisnik - Opća bolnica VaraždinUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
tonska snimka
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj