+Napredno pretraživanjeVrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/173Korisnik - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
postupak u tijeku
žalba odbijena
test razmjernosti i javnog interesa
izvješće o obavljenom upravnom i stručnom nadzoru

 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/385Korisnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/611Korisnik - Hrvatske ceste d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
odobrenje izvođenja građevinskih radova
zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
zakon o cestama
 

 
Rješenje20.10.2021UP/II-008-07/21-01/810Korisnik - Klinički bolnički centar ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorobustavlja se postupak
odustajanje od žalbe
 

 
Rješenje21.10.2021UP/II-008-07/21-01/661Korisnik - Ministarstvo financija, Porezna upravaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
 

 
Rješenje25.10.2021UP/II-008-07/21-01/764Korisnik - Općina VratišinecJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
zlouporaba prava
putni nalozi
evidencije o loko vožnji
 

 
Rješenje26.10.2021UP/II-008-07/21-01/794Korisnik - Hrvatski veterinarski institutAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
odluka o imenovanju
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/804Korisnik - Goranski sportski centar d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaće zaposlenika
 

 
Rješenje27.10.2021UP/II-008-07/21-01/808Korisnik - Općinski građanski sud u ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
nije zahtjev za pristup informacijama
žalba odbačena kao nedopuštena
uvid u spis sudske uprave
ostavinska rasprava
 

 
Rješenje29.10.2021UP/II-008-07/21-01/773Korisnik - Gradska ljekarna ZagrebUstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Zakon o zaštiti tajnosti podataka
javna nabava
police osiguranja
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/563Korisnik - Grad RabJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
ugovor o djelu
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/732Korisnik - Grad DubrovnikJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
revizorska izvješća
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/596Korisnik - Arheološki muzej NaronaUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti
 

 
Rješenje03.11.2021UP/II-008-07/21-01/779Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
preslike analize svih radova na izgradnji stadiona u Maksimiru
 

 
Rješenje05.11.2021UP/II-008-07/21-01/662Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
nisu unaprijed plaćeni materijalni troškovi dostave informacije
 

 
Rješenje08.11.2021UP/II-008-07/21-01/800Korisnik - Hrvatska elektroprivreda d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
test razmjernosti i javnog interesa
obustavljen postupak
dostavljene informacije
troškovi oglašavanja

 

 
Rješenje08.11.2021UP/II-008-07/21-01/842Korisnik - Javna ustanova Rezervat LokrumUstanoveFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
test razmjernosti i javnog interesa
ugovori o radu zaposlenika
javna sredstva
 

 
Rješenje11.11.2021UP/II-008-07/21-01/785Korisnik - Hrvatska gospodarska komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
javna sredstva
iznosi za održavanje službenog vozila
 

Odluka VUS-a


 
Rješenje12.11.2021UP/II-008-07/21-01/834Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
stranka u postupku
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
bruto plaća zaposlenika
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/105Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
ugovor s dobavljačem
javna sredstva
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/366Korisnik - Općina IvankovoJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
dug s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/836Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
podaci o unošenju novca u RH
 

 
Rješenje15.11.2021UP/II-008-07/21-01/855Korisnik - HP-Hrvatska pošta d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
zahtjev za dopunu i ispravak
iznosi za najam prostora
pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
 

 
Rješenje16.11.2021UP/II-008-07/21-01/858Korisnik - Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUstanoveFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
sporazum o suradnji
 

 
Rješenje16.11.2021UP/II-008-07/21-01/395Korisnik - Sanitat Dubrovnik d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
žalba osnovana, ali ne iz razloga koji se u njoj navode
iznosi isplata
oprošteni iznosi
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj