Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 28.02.2014
Broj*:UP/II-008-04/13-01/312
Naziv akta*:Korisnik - Ministarstvo poljoprivrede
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Korisnik prava na informaciju zatražio je zahtjevom za pristup informacijama od Ministarstva poljoprivrede dostavu izvješća o analizi uzoraka mlijeka zbog sumnje na povećanu koncentraciju aflatoksina M1, proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d., koje je u veljači dostavio Referentni laboratorij u Beču. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje kojim je odbilo zahtjev žalitelja zbog toga što se zatražene informacije smatraju povjerljivim informacijama na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o hrani (Narodne novine, broj 46/07., 84/08. i 55/11.) kojom je propisano da niti jedna informacija koja se odnosi na poslovanje subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koju je tijekom službenih kontrola saznala osoba koja obavlja službenu kontrolu ili koja se odnosi na analizu rizika, ne smije biti otkrivena bez pisanog pristanka subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje. Unatoč pozivanju na navedenu odredbu Zakona o hrani nije razvidno da je Ministarstvo poljoprivrede zatražilo pisani pristanak subjekta u poslovanju. U postupanju po žalbi, Povjerenica za informiranje je utvrdila da su informacije o količini aflatoksina M1 javno objavljene, da se o istima se raspravljalo u medijima te nije pronašla zapreke koje bi onemogućile da se korisniku prava na informaciju dostave izvješća analize mlijeka proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d. koje je u veljači dostavio Referentni laboratorij u Beču. Također, omogućavanjem informacije o rezultatima izvješća analiza bi se omogućila osnova na temelju koje potrošači mogu donijeti pravilnu odluku u vezi hrane koju konzumiraju, te da prevladava javni interes u odnosu na druge zaštićene vrijednosti.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
žalba usvojena u cijelosti;
mlijeko; aflatoksin; javno zdravlje;
Vezani akt:
UsII-41/2014-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj