Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 22.09.2014
Broj*:UP/II-008-07/14-01/335
Naziv akta*:Korisnik - Grad Pleternica
Tijelo javne vlasti: Jedinice LP(R)S
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak: Korisnik prava na informaciju je od Grada Pleternice zatražio dostavu popisa osoba koje su tijekom 2013 godine dobile naknadu za ogrjev od strane Grada Pleternice. Grad Pleternica je odbio korisnikov zahtjev iz razloga jer su zatražene informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Povjerenik za informiranje djelomično uvažio korisnikovu žalbu, odobravajući korisniku pristup popisu osoba koje su tijekom 2013 godine dobile naknadu za ogrjev od strane Grada Pleternice, na način da se prije dostave navedene informacije korisniku prekriju (zacrne) njihove adrese i mjesta stanovanja. Iako se radi o osobnim podacima, Povjerenik je ocijenio da u ovom slučaju interes javnosti da kontrolira potrošnju javnih sredstava preteže pred zaštitom privatnosti, pošavši od toga da u situaciji kada određena osoba primi iz proračunskih sredstava određeni novčani iznos, tada njezino ime i prezime, iako u načelu predstavlja osobni podatak, nije zaštićeni osobni podatak, već je dio javno dostupne informacije. Grad Pleternica je protiv rješenja Povjerenika pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika.
Ključne riječi: pristup informacijama;
osobni podatak;
žalba usvojena u cijelosti;
javna sredstva; naknada za ogrijev; popis korisnika;
Vezani akt:
UsII-95/14-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj