Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2015
Datum akta: 23.03.2015
Broj*:UP/II-008-07/14-01/437
Naziv akta*:Gong - Hrvatska biskupska konferencija
Tijelo javne vlasti: Ostalo
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak:

Udruga GONG podnijela je žalbu protiv odgovora Hrvatske biskupske konferencije povodom korisnikovog zahtjeva za pristup informacijama. Predmetnim odgovorom korisnik je obaviješten kako Hrvatska biskupska konferencija kao ni pravne osobe Katoličke crkve kojima je ona osnivač, nisu tijela javne vlasti u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. Povjerenik je u drugostupanjskom postupku utvrdio da Hrvatska biskupska konferencija ne predstavlja tijelo javne vlasti u smislu zakonske definicije te je rješenjem odbacio korisnikovu žalbu. Korisnik je protiv rješenja Povjerenika za informiranje pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika.

Ključne riječi: pristup informacijama;
definicija tijela javne vlasti;
nije tijelo javne vlasti; žalba odbačena;
Vezani akt:
UsII-30/15-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj