Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2016
Datum akta: 27.10.2016
Broj*:UP/II-008-07/14-01/271
Naziv akta*:Unis telekomunikacije d.d. - Odašiljači i veze d.o.o.
Tijelo javne vlasti: Trgovačka društva
Korisnik: Pravna osoba - privatni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informranje odbijena je žalba trgovačkog društva Unis d.d. iz Mostara izjavljena protiv rješenja trgovačkog društva Odašiljači i Veze d.o.o. kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražio dostavu Ugovora sklopljenog 21. 3. 2014. godine između  trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. i Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
žalba odbijena;
ugovor; ugovori s drugim državama;
Vezani akt:
UsII-218/16-4
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj