Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2015
Datum akta: 03.03.2015
Broj*:UP/II-008-07/14-01/521
Naziv akta*:ORaH - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak:

Korisnik prava na pristup informacijama je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode zatražio dostavu Ugovora o zakupu poslovnog prostora koje je Ministarstvo sklopilo sa trgovačkim društvom Europolis Zagreb. Ministarstvo je odbilo korisnikov zahtjev jer je zatražena informacija zaštićena kao poslovna tajna, a njezino bi objavljivanje ujedno povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva. Korisnik je uložio žalbu, a Povjerenik za informiranje je poništio rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode te je naložio Ministarstvu da korisniku omogući zatraženu informaciju. U drugostupanjskom postupku je utvrđeno da zatraženi Ugovor o zakupu predstavlja ugovor pravno-tehničke prirode davanja u zakup odre?enih prostora, stoga se ni na koji na?in utvrditi da bi se povrijedio ičiji gospodarski interes njegovim davanjem javnosti. Drugim riječima, zatraženu informaciju ne možemo smatrati poslovnom tajnom u smislu iz definicije Zakona o zaštiti tajnosti podataka. Također je utvrđeno da predmetnom Ugovoru o zakupu manjkaju određeni elementi, poput kreativnosti, duhovnosti sadržaja, originalnosti i individualnosti da bi ga mogli smatrati autorskim djelom. Ministarstvo je pokrenulo upravni spor protiv rješenja Povjerenika za informiranje, a Visoki upravni sud RH je odbio tužbeni zahtjev i potvrdio rješenje Povjerenika.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
intelektualno vlasništvo;
žalba usvojena u cijelosti;
javna sredstva; ugovor; zakup poslovnog prostora;
Vezani akt:
UsII-14/15-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj