Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 27.09.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/142
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i korisniku omogućeno pravo na pristup preslici popisa svih krajnjih korisnika kredita koje je kreditirala Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Rješenje je doneseno nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-227/19-4 od 19. rujna 2019. godine kojom je usvojena tužba korisnika te poništeno rješenje Povjerenika za informiranje UP/II-008-07/19-01/142, URBROJ: 401-01/05-19-2 od 21. ožujka 2019. godine i predmet vraćen na ponovni postupak.

Protiv citiranog rješenja od 27. rujna 2019. godine pokrenut je upravni spor o kojem je odlučeno Presudom Visokog upravnog suda Poslovni broj: UsII-530/19-5 od 28. studenoga 2019. godine.

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena u cijelosti;
bankovna tajna; krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:
UsII-227/19-4
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj