Vaša excel datoteka se može preuzeti ovdje.

Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 11.12.2018
Broj*:UP/II-008-07/18-01/600
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje djelomično je poništeno rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i korisniku je omogućeno pravo na pristup pisanom zapisniku sa sjednice Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 21. svibnja 2018. godine na način da se na istome prekriju podaci o broju ugovora o kreditu i krajnjem korisniku kredita. U preostalom dijelu žalba korisnika je odbijena.

Presudom Viskog upravnog suda Republike Hrvatske UsII-1/19-5 od 10. travnja 2019. godine poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/18-01/600, URBROJ: 401-01/10-18-4 od 11. prosinca 2018. godine. 

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena djelomično;
nadzorni odbor; materijali za sjednicu; zapisnik;
Vezani akt:
UsII-1/19-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj