Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2017
Datum akta: 04.12.2017
Broj*:UP/II-008-07/17-01/655
Naziv akta*:Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Tijelo javne vlasti: Ustanove
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kojim je njegov zahtjev odbijen iz razloga što se tražene informacije tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Ključne riječi: pristup informacijama;
prethodni i kazneni postupak;
žalba odbijena;
ugovor o radu; isplate zaposlenima;
Vezani akt:
UsII-6/18-7
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj