Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2020
Datum akta: 23.11.2020
Broj*:UP/II-008-07/20-01/1240
Naziv akta*:Gong - Vlada Republike Hrvatske
Tijelo javne vlasti: Državna tijela
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak: Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Vlade Republike Hrvatske i predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.
Ključne riječi: pristup informacijama;
postupak u tijeku;
žalba usvojena u cijelosti;
sudski postupak;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj