Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 21.08.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/105
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska psihološka komora
Tijelo javne vlasti: Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Hrvatske psihološke komore kojim je odbijen njegov zahtjev iz razloga što je tražena informacija zaštićena propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
osobni podatak;
žalba odbijena;
zapisnik; etički odbor;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj