Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 24.07.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/418
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljenja protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je odbačma njegova žalba izjavljena protiv obavijesti izdane temeljem članka 23. stavka 1. točke 4 Zakona o pravu na pristup informacijama.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
žalba odbijena;
stranka u postupku;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj