Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 04.06.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/87
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska psihološka komora
Tijelo javne vlasti: Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske psihološke komore i korisniku djelomično omogućeno pravo na pristup potvrdama Hrvatske psihološke komore koje sadrže podatke o isplatama honorara članovima Nadzornog odbora, na način da na istima bude vidljiv podatak o imenu i prezimenu poreznog obveznika, a da se prekriju podaci o adresi, osobnom identifikacijskom broju.

Ključne riječi: pristup informacijama;
osobni podatak;
žalba usvojena djelomično;
honorar;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj