Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 22.05.2019
Broj*:UP/II-008-07/18-01/19
Naziv akta*:GEOTEHNIKA d.o.o. - Ministarstvo financija
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Pravna osoba - privatni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave. 

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
porezna tajna;
žalba odbijena;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj