Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 27.12.2018
Broj*:UP/II-008-07/18-01/857
Naziv akta*:Korisnik - Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Tijelo javne vlasti: Trgovačka društva
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenje trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. kojim je odbijen njegov zahtjev za dopunu i ispravak informacija jer za isti nema osnove.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
žalba odbijena;
zahtjev za dopunu i ispravak;
potpisi suvlasnika;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj