Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 23.10.2018
Broj*:UP/II-008-07/17-01/1101
Naziv akta*:Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Pravna osoba - javni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbijena je žalba Hrvatske banke za obnovu i razvitak izjavljena protiv rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojim je odbijen njezin zahtjev za dostavom zapisnika o provedenom nadzoru.

 

Ključne riječi: pristup informacijama;
informacija u postupku izrade;
žalba odbijena;
zapisnik; nadzor;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj