Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2016
Datum akta: 29.06.2016
Broj*:UP/II-008-07/16-01/96
Naziv akta*:Eko-flor plus d.o.o. - Ministarstvo financija
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Pravna osoba - privatni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbijena je žalba trgovačkog društva Eko-Flor plus d.o.o. izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražio dostupnost podataka o osobnim identifikacijskim brojevima primjenom informacijskih  tehnologija preko Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Ključne riječi: pristup informacijama;
žalba odbijena;
osobni identifikacijski broj;
Vezani akt:
UsII-131/16-4
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj