Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 10.04.2014
Broj*:UP/II-008-04/13-01/314
Naziv akta*:Gong - Vlada Republike Hrvatske
Tijelo javne vlasti: Državna tijela
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak:

Udruga Gong je zatražila presliku Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetovanja sklopljenog između Ministarstva pravosuđa i odvjetničke tvrtke Patton Boggs LLP, te preslike dodataka Ugovoru ukoliko postoji. Ministarstvo pravosuđa je odbilo zahtjev temeljem odredbe članka 15. stavka 3. točke 1., a u vezi članka 8. stavka 1. Zakona, zbog toga što je zatražena informacija klasificirana stupnjem tajnosti POVJERLJIVO, iz razloga zaštite interesa obiju ugovornih strana. Neovisno tijelo je poništilo rješenje i predmet vratilo na ponovni postupak budući da se Ministarstvo pravosuđa kod rješavanja zahtjeva za pristup informacijama i donošenja osporenog rješenja rukovodilo s činjenicom da se u ovom slučaju radi o Ugovoru koji je sklopljen između dviju strana, te da treba štititi interese obiju ugovornih strana, a nije uzelo u obzir što se stupnjem tajnosti POVJERLJIVO klasificiraju podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo vrijednostima iz članka 6. Zakona o tajnosti podataka.

Ključne riječi: klasificirani podatak;
pristup informacijama; klasificirane informacije; žalba usvojena u cijelosti; ugovor; odvjetničke usluge; javna sredstva;
Vezani akt:
UsII-49/14-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj