Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2015
Datum akta: 26.10.2015
Broj*:UP/II-008-07/14-01/226
Naziv akta*:Korisnik - Ministarstvo gospodarstva
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Novinar ili mediji
Sažetak: Novinar je od Ministarstva gospodarstva zatražio dostavu ugovora s trgovačkim društvom SpectrumGeo Ltd o seizmičkom istraživanju Jadrana, s cjelokupnom popratnom dokumentacijom. Ministarstvo gospodarstva je odbilo njegov zahtjev navodeći u rješenju da se tražene informacije smatraju poslovnom tajnom. Prilikom odlučivanja u žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je u obzir je uzeo na?elo da javnost ima pravo slobodnog pristupa informacijama o stanju prirode kao i činjenicu da navedeni ugovor utječe na potrošnju javnih sredstava te utvrdio da se tražene informacije ne mogu smatrati poslovnom tajnom, pa je stoga poništio rješenje Ministarstva gospodarstva i korisniku omogućio pristup informacijama. Ministarstvo gospodarstva je protiv rješenja Povjerenika pokrenuo upravni spor, koji je presudom Visokog upravnog suda u 2016. godini okončan odbijanjem tužbenog zahtjeva i potvrđivanjem rješenja Povjerenika.
Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
žalba usvojena u cijelosti;
ugovor;
Vezani akt:
UsII-209/15-8
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj