Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 08.07.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/96
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Rješenje je doneseno nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-163/19-6 od 5. lipnja 2019. godine kojom je usvojena tužba korisnika te poništeno rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/19-01/96, URBROJ: 401-01/05-19-2 od 12. veljače 2019. godine i predmet vraćen na ponovni postupak.

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-440/19-5 od 2. listopada 2019. godine odbijena je tužba koju je korisnik izjavio protiv rješenja Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/19-01/96, URBROJ: 401-01/05-19-9 od 8. srpnja 2019. godine

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena u cijelosti;
krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:
UsII-163/19-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj