Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 04.06.2019
Broj*:UP/II-008-07/18-01/829
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Pravna osoba - privatni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba Paula Hartmanna d.o.o. izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim je zahtjev odbijen iz razloga što tražene informacije predstavljaju zaštićene osobne podatke i poslovnu tajnu.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
osobni podatak;
žalba odbijena;
doznaka; popis ortopedskih i drugih pomagala;
Vezani akt:
UsII-400/19-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj