+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (2389)
  ponovna uporaba (39)
  proaktivna objava (32)
  savjetovanje (27)
  javnost rada (21)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav
  stranka u postupku (25)
  klasificirani podatak (212)
  prethodni i kazneni postupak (58)
  poslovna tajna (253)
  profesionalna tajna (39)
  osobni podatak (491)
  intelektualno vlasništvo (21)
  porezna tajna (38)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (4)
  zlouporaba prava (418)
  postupak u tijeku (77)
  u tijeku provedba nadzora (9)
  informacija u postupku izrade (59)
  usuglašavanje (19)
  ograničenje propisano drugim zakonom (67)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba (1)
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (7)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (794)
  žalba usvojena u cijelosti (1123)
  žalba usvojena djelomično (365)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (13)
  definicija informacije (33)
  test razmjernosti i javnog interesa (72)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu (1)
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (6)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (55)
  nije informacija (311)
  ne posjeduje informaciju (295)
  zahtjev za dopunu i ispravak (76)
  informacija o okolišu (17)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje30.12.2020UP/II-008-07/20-01/1255Korisnik - Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
definicija informacije
nije informacija
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje30.12.2020UP/II-008-07/19-01/610Korisnik - Ministarstvo financijaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
nije omogućen uvid
 

 
Rješenje29.12.2020UP/II-008-07/20-01/1428Korisnik - AKD-Zaštita d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
radničko vijeće
 

 
Rješenje28.12.2020UP/II-008-07/20-01/1431Korisnik - Centar za restrukturiranje i prodajuAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje24.12.2020UP/II-008-07/20-01/1270Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitakAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
javna sredstva
 

 
Rješenje24.12.2020UP/II-008-07/20-01/9Korisnik - Ministarstvo obraneTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba usvojena djelomično
deklasifikacija
 

 
Rješenje23.12.2020UP/II-008-07/20-01/400Korisnik - Grad zagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
javna sredstva
VUS
 

 
Rješenje22.12.2020UP/II-008-07/20-01/1366Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje17.12.2020UP/II-008-07/20-01/896Korisnik - Vecla d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
javnost rada
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
zahtjev za dopunu i ispravak
 

 
Rješenje17.12.2020UP/II-008-07/20-01/1213Korisnik - Hrvatska pošta d.d.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
bruto plaća
 

 
Rješenje17.12.2020UP/II-008-07/20-01/997Korisnik - Spalatum D.M.C. d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje17.12.2020UP/II-008-07/20-01/1396Korisnik - Općina PosedarjeJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje17.12.2020UP/II-008-07/20-01/1288Korisnik - Općina ĐurđenovacJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje16.12.2020UP/II-008-07/20-01/1152Korisnik - Hrvatski audiovizualni centarAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
nije informacija
javna sredstva
 

 
Rješenje16.12.2020UP/II-008-07/20-01/1062Korisnik - Grad KrapinaJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zahtjev za dopunu i ispravak
 

 
Rješenje15.12.2020UP/II-008-07/20-01/1223Korisnik - Grad VaraždinJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
definicija informacije
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje15.12.2020UP/II-008-07/20-01/409Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
zaštita okoliša
 

 
Rješenje15.12.2020UP/II-008-07/20-01/879Korisnik - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGUstanoveFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje14.12.2020UP/II-008-07/20-01/644Korisnik - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unijeAgencije i druge samostalne pravne osobePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
obustavljen postupak
 

 
Rješenje14.12.2020UP/II-008-07/20-01/678Korisnik - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeTijela državne upravePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
obustavljen postupak
 

 
Rješenje14.12.2020UP/II-008-07/20-01/1185Korisnik - Zagrebačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
unutarnja revizija
 

 
Rješenje10.12.2020UP/II-008-07/20-01/962Korisnik - Hrvatska psihološka komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju
 

 
Rješenje10.12.2020UP/II-008-07/20-01/1085Korisnik - Zagrebački holding d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
informacija u postupku izrade
žalba usvojena u cijelosti
test razmjernosti i javnog interesa
 

 
Rješenje09.12.2020UP/II-008-07/20-01/1214Korisnik - Javna ustanova UstanovePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
prethodni i kazneni postupak
žalba usvojena djelomično
javna sredstva
jednostavna nabava
 

 
Rješenje08.12.2020UP/II-008-07/18-01/585Korisnik - Ministarstvo gospodarstvaTijela državne upraveFizička osobaponovna uporaba
osobni podatak
uvjeti za ponovnu uporabu
obrtni registar
 

 

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj