+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (1703)
  ponovna uporaba (31)
  proaktivna objava (23)
  savjetovanje (23)
  javnost rada (13)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav
  stranka u postupku (12)
  klasificirani podatak (199)
  prethodni i kazneni postupak (38)
  poslovna tajna (161)
  profesionalna tajna (28)
  osobni podatak (293)
  intelektualno vlasništvo (21)
  porezna tajna (24)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (3)
  zlouporaba prava (301)
  postupak u tijeku (52)
  u tijeku provedba nadzora (8)
  informacija u postupku izrade (30)
  usuglašavanje (14)
  ograničenje propisano drugim zakonom (36)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (1)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (566)
  žalba usvojena u cijelosti (838)
  žalba usvojena djelomično (228)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (2)
  definicija informacije (5)
  test razmjernosti i javnog interesa (14)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije (2)
  uvjeti za ponovnu uporabu
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (4)
  godišnje izvješće (6)
  nije zahtjev za pristup informacijama (37)
  nije informacija (240)
  ne posjeduje informaciju (181)
  zahtjev za dopunu i ispravak (48)
  informacija o okolišu (15)
  informacije o arhivskom gradivu
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje28.02.2019UP/II-008-07/17-01/1002Korisnik - Piškornica-sanacisjko odlagalište d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
troškovi pružanja informacije

Rješenje28.02.2019UP/II-008-07/17-01/1000Korisnik - Piškornica-sanacisjko odlagalište d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
troškovi pružanja informacije

Rješenje21.02.2019UP/II-008-07/18-01/426Znamen d.o.o. - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upravePravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba odbijena
podaci o zaposlenima
ustroj

Rješenje21.02.2019UP/II-008-07/18-01/74Korisnik - Financijska agencija (FINA)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
ugovor
javna nabava

Rješenje19.02.2019UP/II-008-07/18-01/834Korisnik - Vodovod Glina d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev za dopunu i ispravak

Rješenje19.02.2019UP/II-008-07/18-01/455Korisnik - Općina VrsiJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti

Rješenje19.02.2019UP/II-008-07/19-01135Korisnik - Hrvatski nogometni savezUdrugeFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
ugovor

Rješenje18.02.2019UP/II-008-07/18-01/854Korisnik - Osnovna škola Vjenceslava NovakaUstanoveFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba usvojena djelomično
rješenje
inspekcijski nadzor

Rješenje18.02.2019UP/II-008-07/19-01/68Korisnik - Odašiljači i veze d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
isplate odvjetnicima

Rješenje18.02.2019UP/II-008-07/19-01/20Korisnik - Ministarstvo rada i mirovinskog sustavTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
inspekcijski nadzor
zapisnik

Rješenje18.02.2019UP/II-008-07/18-01/793Korisnik - Turistička zajednica Grada UmagaOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
javna sredstva

Rješenje15.02.2019UP/II-008-07/18-01/485Korisnik - Općina Sveti Filip i JakovJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
rješenje o prigovoru

Rješenje14.02.2019UP/II-008-07/19-01/9Korisnik - HŽ Cargo d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
isplate javnim bilježnicima
isplate odvjetnicima

Rješenje14.02.2019UP/II-008-07/18-01/915Korisnik - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.Trgovačka društvaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
isplate javnim bilježnicima
isplate odvjetnicima

Rješenje13.02.2019UP/II-008-07/19-01/54Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje13.02.2019UP/II-008-07/19-01/55Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje13.02.2019UP/II-008-07/19-01/56Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje13.02.2019UP/II-008-07/19-01/4Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u KoprivniciSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
isplate vještacima

Rješenje13.02.2019UP/II-008-07/18-01/865Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje12.02.2019UP/II-008-07/19-01/101Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje12.02.2019UP/II-008-07/19-01/96Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
krajnji korisnik kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje12.02.2019UP/II-008-07/18-01/836Korisnik - Turistička zajednica Grada RovinjaOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
konto kartica

Rješenje11.02.2019UP/II-008-07/17-01/1110Korisnik - Srednja škola KonjščinaUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
natječajna dokumentacija

UsII-248/18-7
Rješenje07.02.2019UP/II-008-07/19-01/78Korisnik - Državno odvjetništvo Republike HrvatskeDržavna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija

Rješenje07.02.2019UP/II-008-07/19-01/90Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija


Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj