+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (1450)
  ponovna uporaba (27)
  proaktivna objava (21)
  savjetovanje (23)
  javnost rada (13)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav
  stranka u postupku (12)
  klasificirani podatak (172)
  prethodni i kazneni postupak (37)
  poslovna tajna (133)
  profesionalna tajna (23)
  osobni podatak (257)
  intelektualno vlasništvo (20)
  porezna tajna (21)
  međunarodni ugovor (3)
  diplomatski odnosi (3)
  zlouporaba prava (227)
  postupak u tijeku (47)
  u tijeku provedba nadzora (7)
  informacija u postupku izrade (27)
  usuglašavanje (12)
  ograničenje propisano drugim zakonom (30)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (1)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (485)
  žalba usvojena u cijelosti (712)
  žalba usvojena djelomično (188)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (2)
  definicija informacije (5)
  test razmjernosti i javnog interesa (14)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije
  uvjeti za ponovnu uporabu
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (3)
  godišnje izvješće (4)
  nije zahtjev za pristup informacijama (36)
  nije informacija (220)
  ne posjeduje informaciju (155)
  zahtjev za dopunu i ispravak (42)
  informacija o okolišu (1)
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje28.06.2018UP/II-008-07/18-01/482Korisnik - Hrvatska radiotelevizijaUstanoveNovinar ili medijipristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
urednik

Rješenje28.06.2018UP/II-008-07/17-01/462Korisnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
ograničenje propisano drugim zakonom
žalba odbijena

Rješenje20.06.2018UP/II-008-07/18-01/360Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u VaraždinuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
ne posjeduje informaciju
šifrarnik

Rješenje18.06.2018UP/II-008-07/18-01/481Korisnik - Grad CresJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
raspisivanje referenduma

Rješenje18.06.2018UP/II-008-07/18-01/356Korisnik - Grad KaštelaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija
prenamjena zemljišta

Rješenje15.06.2018UP/II-008-07/17-01/1048Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u Novom ZagrebuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje14.06.2018UP/II-008-07/17-01/1068Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u PuliSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje14.06.2018UP/II-008-07/18-01/9Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj GoriciSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje14.06.2018UP/II-008-07/18-01/22Korisnik - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
profesionalna tajna
osobni podatak
žalba odbijena
mirovinski staž

Rješenje13.06.2018UP/II-008-07/18-01/138Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u ZadruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje13.06.2018UP/II-008-07/18-01/142Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u ZadruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
mjesečno izvješće

Rješenje12.06.2018UP/II-008-07/18-01/474Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
popis korisnika kredita

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje12.06.2018UP/II-008-07/18-01/123Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u SiskuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje12.06.2018UP/II-008-07/18-01/150Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u VukovaruSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje12.06.2018UP/II-008-07/18-01/110Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje12.06.2018UP/II-008-07/18-01/127Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SiskuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje11.06.2018UP/II-008-07/18-01/423Korisnik - Financijska agencijaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju

Rješenje11.06.2018UP/II-008-07/17-01/766Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u KoprivniciSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
zbirni godišnji popisni list

Rješenje11.06.2018UP/II-008-07/17-01/788Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u ČakovcuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
zbirni godišnji popisni list

Rješenje11.06.2018UP/II-008-07/18-01/209Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u OsijekuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje11.06.2018UP/II-008-07/18-01/459Udruga Futurist - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaPravna osoba - civilno društvopristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
javna objava
godišnje izvješće

Rješenje08.06.2018UP/II-008-07/18-01/163Korisnik - Karlovačka županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
zahtjev
financiranje udruga

Rješenje08.06.2018UP/II-008-07/18-01/130Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u ViroviticiSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


Rješenje08.06.2018UP/II-008-07/18-01/147Korisnik - Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminalitetaSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće

Rješenje08.06.2018UP/II-008-07/17-01/1034Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u PuliSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
klasificirani podatak
žalba odbijena
mjesečno izvješće


Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj