+Napredno pretraživanje

Vrsta akta

 Rješenje
 Mišljenje
 Upute
 Ostalo

Vezani akt
 Samo s vezanim aktom
Tijelo javne vlasti

  Državna tijela
  Tijela državne uprave
  Sudovi i pravosudna tijela
  Jedinice LP(R)S
  Agencije i druge samostalne pravne osobe
  Ustanove
  Trgovačka društva
  Udruge
  Ostale pravne osobe i tijela s javnim ovlastima
  Ostalo
  Skupine ili sva tijela javne vlasti
Korisnik

  Fizička osoba
  Pravna osoba - civilno društvo
  Pravna osoba - privatni sektor
  Pravna osoba - javni sektor
  Novinar ili mediji
  Ostalo
  Nije primjenjivo
Godina

  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019

Pretraživanje po ključnim riječima

Prema području
 
  pristup informacijama (1275)
  ponovna uporaba (27)
  proaktivna objava (21)
  savjetovanje (23)
  javnost rada (9)
 
Prema ograničenju ili isključenju
 
  međunarodna informacija
  sigurnosno-obavještajni sustav
  stranka u postupku (12)
  klasificirani podatak (104)
  prethodni i kazneni postupak (37)
  poslovna tajna (120)
  profesionalna tajna (20)
  osobni podatak (239)
  intelektualno vlasništvo (20)
  porezna tajna (21)
  međunarodni ugovor (2)
  diplomatski odnosi (3)
  zlouporaba prava (198)
  postupak u tijeku (47)
  u tijeku provedba nadzora (7)
  informacija u postupku izrade (27)
  usuglašavanje (12)
  ograničenje propisano drugim zakonom (25)
  povjerljive statističke informacije - ponovna uporaba
  potrebno dokazati pravni interes - ponovna uporaba
  logotip, grb ili oznaka - ponovna uporaba
  informacije tijela koje pružaju usluge radija televizije i elektroničkih medija - ponovna uporaba
  informacije obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova - ponovna uporaba
  informacije ustanova u kulturi - ponovna uporaba
  nema javnu svrhu (1)
 
Prema ishodu
 
  žalba odbijena (378)
  žalba usvojena u cijelosti (663)
  žalba usvojena djelomično (172)
 
Ostalo
 
  definicija tijela javne vlasti (2)
  definicija informacije (5)
  test razmjernosti i javnog interesa (14)
  isključivo pravo
  troškovi pružanja informacije
  uvjeti za ponovnu uporabu
  službeni upisnik (3)
  službenik za informiranje (3)
  godišnje izvješće (3)
  nije zahtjev za pristup informacijama (35)
  nije informacija (197)
  ne posjeduje informaciju (143)
  zahtjev za dopunu i ispravak (39)
  informacija o okolišu (1)
  središnji katalog službenih dokumenata


Vrsta akta Datum akta Broj Naziv akta Tijelo javne vlasti Korisnik Ključne riječi Vezani akt
Rješenje27.04.2018UP/II-008-07/17-01/387Korisnik - Grad ZagrebJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
poslovna tajna
žalba usvojena u cijelosti
javna sredstva
bruto iznos
isplate odvjetnicima


UsII-327/17-7
Rješenje27.04.2018UP/II-008-07/18-01/211Hermes nekretnine d.o.o. - Hrvatska narodna banka Državna tijelaPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
poslovna tajna
osobni podatak
žalba odbijena

Rješenje27.04.2018UP/II-008-07/18-01/337Korisnik - Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banakaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba usvojena u cijelosti
nije zahtjev za pristup informacijama
bruto iznos plaće

Rješenje25.04.2018UP/II-008-07/18-01/275Korisnik - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGUstanoveFizička osobapristup informacijama
postupak u tijeku
žalba odbijena
inspekcijski nadzor
zapisnik

Rješenje23.04.2018UP/II-008-07/18-01/161Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija

Rješenje23.04.2018UP/II-008-07/18-01/212Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u SplituSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
rješenje o prigovoru

Rješenje23.04.2018UP/II-008-07/18-01/186Korisnik - Krapinsko-zagorska županijaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba odbijena
ugovor
bespovratna sredstva


Rješenje20.04.2018UP/II-008-07/17-01/78Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena djelomično
ugovor
donacija
bespovratna sredstva

Rješenje20.04.2018UP/II-008-07/17-01/958Korisnik - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti

Rješenje20.04.2018UP/II-008-07/17-01/957Korisnik - Hrvatska obrtnička komoraOstale pravne osobe i tijela s javnim ovlastimaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti

Rješenje20.04.2018UP/II-008-07/18-01/192Korisnik - Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija

Rješenje19.04.2018UP/II-008-07/18-01/168Korisnik - Općinsko državno odvjetništvo u ŠibenikuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija

Rješenje19.04.2018UP/II-008-07/17-01/46Korisnik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske TopliceUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena djelomično
ne posjeduje informaciju
inspekcijski nadzor
zapisnik

Rješenje19.04.2018UP/II-008-07/18-01/324Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o prigovoru

Rješenje19.04.2018UP/II-008-07/18-01/145Korisnik - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaTijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju

Rješenje19.04.2018UP/II-008-07/18-01/270Korisnik - Agencija za odgoj i obrazovanjeAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/17-01/468Korisnik - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgradaAgencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
osobni podatak
žalba odbijena
etičko povjerenstvo
prijava

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/18-01/303Korisnik - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnjeUstanoveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
nije informacija

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/18-01/121Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
ne posjeduje informaciju

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/18-01/185Odvjetničko društvo Kunstek/Halle/Šimac - Grad PulaJedinice LP(R)SPravna osoba - privatni sektorpristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
ugovor
koncesija

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/18-01/317Korisnik - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o prigovoru

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/18-01/318Pravi prijatelj Krapinsko-zagorske županije - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)Tijela državne upraveFizička osobapristup informacijama
žalba odbijena
rješenje o prigovoru

Rješenje18.04.2018UP/II-008-07/17-01/871Korisnik - Grad GlinaJedinice LP(R)SFizička osobapristup informacijama
zlouporaba prava
žalba usvojena u cijelosti
službeno putovanje

Rješenje17.04.2018UP/II-008-07/18-01/7Korisnik - Financijska agencija (FINA)Agencije i druge samostalne pravne osobeFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
ugovor

Rješenje17.04.2018UP/II-008-07/17-01/941Korisnik - Županijsko državno odvjetništvo u DubrovnikuSudovi i pravosudna tijelaFizička osobapristup informacijama
žalba usvojena u cijelosti
nije informacija
zbirni godišnji popisni list


Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj