Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 29.10.2014
Broj*:UP/II-008-07/14-01/234
Naziv akta*:Korisnik - Vodovod d.o.o.
Tijelo javne vlasti: Trgovačka društva
Korisnik: Novinar ili mediji
Sažetak:

Novinar je zahtjevom za dopunu informacije zatražio je od trgovačkog društva Vodovod d.o.o. iz Osijeka dopunu ranije dostavljenih preslika ugovora o radu direktora društva i to: podatke o novčanim naknadama za obavljanje poslova iz ugovora koje su izbrisali u fotokopijama ugovora i to iz Sporazuma o raskidu ugovora s bivšim predsjednikom uprave, iz Ugovora o radu predsjednika uprave i Ugovora o radu člana uprave. Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. rješenjem je uskratilo korisniku prava na informaciju zatražene informacije navodeći da su iste poslovna tajna sukladno članku 3. stavku 2. Ugovora o radu direktora društva, te da su ujedno i zaštićeni osobni podatak. Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je prvostupanjsko rješenje i naloženo tijelu javne vlasti da djelomično omogući korisniku zatražene informacije dostavom preslika traženih informacija, s time da se prekriju ostali osobni podaci koji su sastavni dio ugovora i sporazuma a koji se odnose na JMBG, OIB i adrese potpisnika. Analizom sadržaja iz medija može zaključiti da se po pitanju visine otpremnina, plaća direktora komunalnih trgovačkih društava i trgovačkih društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo pokreću i vode javne rasprave odnosno da postoji velik interes javnosti za dostupnošću tih informacija. Razlog za omogućavanje pristupa zatraženim podacima u predmetnom slučaju je transparentnost potrošnje sredstava trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Osijek, kao tijela javne vlasti.

Ključne riječi: pristup informacijama; poslovna tajna; osobni podatak; žalba usvojena djelomično; ugovor o radu; novčana naknada ;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj