Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 13.10.2014
Broj*:UP/II-008-07/14-01/180
Naziv akta*:Korisnik - Općina Sveta Marija
Tijelo javne vlasti: Jedinice LP(R)S
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Korisnik prava na informaciju zahtjevom za pravo na pristup informacijama zatražio je od Općine Sveta Marija sve preslike računa uz ispis poziva za telefonske usluge fiksnih brojeva Općine Sveta Marija te preslike računa za mobilne telefonske brojeve (uz ispis poziva) koje koriste načelnica, pročelnica i zamjenik načelnika. Općina Sveta Marija donijela je rješenje kojim se zahtjev korisnika usvaja u pogledu dostavljanja preslika traženih računa za telefonske usluge a odbija u pogledu zatraženih preslika ispisa poziva uz navedene račune na koje je korisnik uložio žalbu Povjerenici za informiranje. U drugostupanjskom postupku utvrđeno je da traženi ispisi telefonskih poziva sadrže osobne podatke (brojeve telefona) osoba koje su pozivane te ih treba zaštititi sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Povjerenik za informiranje je utvrdio da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je žalitelju omogućilo informacije koje se tiču potrošnje njegovih proračunskih sredstava (preslike računa za telefonske usluge) odnosno uskratilo tražene informacije u pogledu ispisa poziva iz razloga zaštite osobnih podataka te je potvrdila prvostupanjsko rješenje i odbila žalbu kao neosnovanu

Ključne riječi: pristup informacijama; žalba odbijena; računi; ispis poziva ;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj