Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2020
Datum akta: 27.11.2020
Broj*:KLASA: UP/II-008-07/20-01/864
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska narodna banka
Tijelo javne vlasti: Državna tijela
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak: Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv Hrvatske narodne banke. Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.
Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
osobni podatak;
žalba odbijena;
test razmjernosti i javnog interesa;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj