Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2020
Datum akta: 20.03.2020
Broj*:UP/II-008-07/19-01/203
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i korisniku omogućeno pravo na pristup preslici popisa svih krajnjih korisnika kredita.

Rješenje je doneseno nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-196/19-6 od 12. ožujka 2020. godine kojom je poništeno rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/19-01/203, URBROJ: 401-01/05-19-2 od 8. ožujka 2019. godine.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena u cijelosti;
bankovna tajna; krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj