Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2016
Datum akta: 23.02.2016
Broj*:UP/II-008-07/14-01/221
Naziv akta*:Gong - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak:

Korisnik prava na pristup informacijama je zatražio od HBOR-a, preslike ugovora kojeg je HBOR sklopio sa tvrtkom IM&C d.o.o. za obavljanje marketinških/PR usluga i preslike Zapisnika svih sjednica Nadzornog odbora HBOR-a iz 2010. 2011. i 2012. godine. HBOR je dostavio korisniku presliku Ugovora o pružanju savjetničkih usluga sa trgovačkim društvom Integralni marketing i komunikacije d.o.o., te je odbio dostavu zapisnika zbog toga što se radi o informacijama čija je tajnost propisana zakonom i općim aktom. Neovisno tijelo je poništava rješenje HBOR-a i predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak jer HBOR nije razmotrio zahtjev u smislu odredbi članka  8. stavka 4. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, te utvrdilo mogu li se preslike informacije ili određenih dijelova zatražene informacije dostaviti žalitelju i jer i Pravilnik o zaštiti poslovne i bankovne tajne u HBOR-u propisuje iznimke od čuvanja poslovne ili bankovne tajne.

Ključne riječi: pristup informacijama; poslovna tajna; žalba usvojena djelomično; bankarska tajna; ugovor; kredit;
Vezani akt:
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj