Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 03.06.2019
Broj*:UP/II-008-07/18-01/364
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ovo rješenje doneseno je nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-460/18 od 30. siječnja 2019. godine kojom je poništeno rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/18-01/364, URBROJ: 401-01/03-18-4 od 21. rujna 2018. godine.

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena u cijelosti;
odluka; materijali za sjednicu Nadzornog odbora;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


UsII-460/18-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj