Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 21.03.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/246
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razivtak kojim je njegov zahtjev odbijen zbog zlouporabe prava na pristup informacijama te jer tražene informacije predstavljaju bankarsku tajnu.

Presudom Viskog upravnog suda Republike Hrvatske UsII-226/19-5 od 12. rujna 2019. godine poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/19-01/246, URBROJ: 401-01/05-19-4 od 21. ožujka 2019. godine. 

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba odbijena;
bankarska tajna; krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:
UsII-226/19-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj