Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 27.12.2018
Broj*:UP/II-008-07/18-01/307
Naziv akta*:Hrvatska komora primalja - Ministarstvo zdravstva
Tijelo javne vlasti: Tijela državne uprave
Korisnik: Pravna osoba - javni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Ministarstva zdravstva i korisniku omogućeno pravo na pristup preslikama arhiskih primjeraka dopisa Ministarstva zdravstva.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Ključne riječi: pristup informacijama;
osobni podatak;
žalba usvojena u cijelosti;
preslika arhivskog dopisa;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj