KLASA: UP/II-008-07/21-01/472

URBROJ: 401-01/06-21-2

Zagreb, 16. lipnja 2021.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Broj: 05/10/1-2021 od 8. ožujka 2021. godine,  u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Broj: 05/10/1-2021 od 8. ožujka 2021. godine.

2.    Odobrava se ......... pravo na pristup preslikama sljedećih Ugovora sklopljenih između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i njihovih priloga:

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti u 1994. godini, Ur. broj: 05-29/78-94 od 9. svibnja 1994. godine (Klasa: 500-07/94-01/233 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom u 1994. godini, Ur. broj: 05-29/79-94 od 9. svibnja 1994. godine (Klasa: 500-07/94-01/234 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućom tablicom 1.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti u 1995. godini, Ur. broj: 05-29/108-95 od 6. svibnja 1995. godine (Klasa: 500-07-95-01-488 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom u 1995. godini, Ur. broj: 05-29/109-95 od 5. svibnja 1995. godine (Klasa: 500-07-95-01-449 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućom tablicom 1.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti u 1996. godini, Broj: 05-29/78-1996. od 4. lipnja 1996. godine (Klasa: 500-07/96-01/372 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom u 1996. godini, Broj: 05-29/79-1996. od 4. lipnja 1996. godine (Klasa: 500-07/96-01/372 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućom tablicom 1.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti u 1997. godini, Broj: 05-29/41-1997. od 24. veljače 1997. godine (Klasa: 500-07/97-01/118 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom u 1997. godini, Broj: 05-29/40-1997. od 24. veljače 1997. godine (Klasa: 500-07/97-01/96 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućom tablicom 1. te Aneks navedenom Ugovoru, Broj: 05-29/41-97 od 17. lipnja 1997. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom, Broj 05-29/69-99 od 28. lipnja 1999. godine (Klasa: 500-07/99-01/533 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1. i 2.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/69-1-1999. od 28. lipnja 1999. godine s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/69-99 od 23. prosinca 1999. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom, Broj 05-29/671-2001 od 25. lipnja 2001. godine (Klasa: 500-07/01-01/711 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1. i 2.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/71-2001 od 25. lipnja 2001. godine s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/71-2001 od 21. siječnja 2002. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine Broj 05-29/9-2002. od 7. listopada 2002. godine (Klasa: 500-07/02-01/864 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/9-2002. od 7. listopada 2002. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/9-2002. od 25. studenoga 2002. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom za 2003. godinu, Broj 05-29/8-2003. od 24. lipnja 2003. godine (Klasa: 500-07/03-01/672 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2. i 3.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/8-2003. od 23. srpnja 2003. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/8-2003 od 16. prosinca 2003. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i fizikalne medicine i rehabilitacije za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine, Broj 05-29/47-2004. od 13. srpnja 2004. godine (Klasa: 500-07/04-01/700 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1a., 1b., 2., 3., 7a. i 7b.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/47-2004. od 21. srpnja 2004. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za 2005. godinu, Broj 05-29/25-2005. od 8. ožujka 2005. godine (Klasa: 500-07/05-01/516 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1.a., 1.b., 2., 3., 5., 7.a., 7.b. i 7.c.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/25-2005. od 30. svibnja 2005. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/25-2005 od 19. prosinca 2005. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i fizikalne medicine i rehabilitacije za 2006. godinu, Broj 05-29/93-2006 od 27. travnja 2006. godine (Klasa: 500-07/06-01/301 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1.a., 1.b., 2., 3., 7.a i 7.b; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/93-2006. od 30. svibnja 2006. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/93-2006 od 18. prosinca 2006. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 2007. do 2009. godine, Broj 05-29/86-2007 od 30. travnja 2007. godine (Klasa: 500-07/7-01/172 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1.a., 1.b., 2., 3., 5., 7.a, 7.b i 7.c; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007. od 18. lipnja 2007. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 3. listopada 2007. godine; Dodatak III navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 5. studenoga 2007. godine; Dodatak IV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 15. travnja 2008. godine; Dodatak V navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 6. kolovoza 2008. godine; Dodatak VI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 16. rujna 2008. godine; Dodatak VII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 21. listopada 2008. godine; Dodatak VIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 26. veljače 2009. godine; Dodatak IX navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 24. travnja 2009. godine; Dodatak X navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 15. lipnja 2009. godine; Dodatak XI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/86-2007 od 13. siječnja 2010. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 2010. do 2012. godine, Broj 05-29/72-2010 od 29. srpnja 2010. godine (Klasa: 500-07/10-01/575 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1.a., 1.b., 2., 3. i 6.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010. od 27. prosinca 2010. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 11. ožujka 2011. godine; Dodatak III navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 27. lipnja 2011. godine; Dodatak IV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 11. srpnja 2011. godine; Dodatak V navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 14. studenoga 2011. godine; Dodatak VI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 25. siječnja 2012. godine; Dodatak VII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 27. veljače 2012. godine; Dodatak VIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 20. ožujka 2012. godine; Dodatak IX navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 15. lipnja 2012. godine; Dodatak X navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 19. srpnja 2012. godine; Dodatak XI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 19. srpnja 2012. godine; Dodatak XII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 2. kolovoza 2012. godine; Dodatak XIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 21. rujna 2012. godine; Dodatak XIV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 10. listopada 2012. godine; Dodatak XV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 6. prosinca 2012. godine; Dodatak XVI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 4. siječnja 2013. godine; Dodatak XVII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 13. ožujka 2013. godine; Dodatak XVIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/72-2010 od 19. travnja 2013. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. godine, Broj 05-29/118-2013 od 30. rujna 2013. godine (Klasa: 500-07/13-01/458 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1 i 2.; Dodatak navedenom Ugovoru Broj: 05-29/118-2013. od 20. prosinca 2013. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine, Broj 05-29/1-2014 od 10. siječnja 2014. godine (Klasa: 500-07/13-01/881 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1 i 2.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/1-2014. od 1. travnja 2014. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/1-2014. od 21. svibnja 2014. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak III navedenom Ugovoru Broj: 05-29/1-2014. od 16. srpnja 2014. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak IV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/1-2014. od 20. studenoga 2014. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak V navedenom Ugovoru Broj: 05-29/1-2014 od 24. ožujka 2015. godine s pripadajućim tablicama 2. i 3.;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine, Broj 05-29/76-2015 od 7. travnja 2015. godine (Klasa: 500-07/15-01/242 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1, 2, 3. i 4.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 11. studenoga 2015. godine s pripadajućom tablicom 4.; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 31. ožujka 2016. godine s pripadajućom tablicom 3.; Dodatak III navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 27. travnja 2016. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak IV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 26. kolovoza 2016. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak V navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 17. studenoga 2016. godine; Dodatak VI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 3. siječnja 2017. godine; Dodatak VII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 6. veljače 2017. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak VIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 21. travnja 2017. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak IX navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 26. srpnja 2017. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak X navedenom Ugovoru Broj: 05-29/76-2015 od 16. siječnja 2018. godine;

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Broj 05-29/29-2018 od 22. ožujka 2018. godine (Klasa: 500-07/17-01/356 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1., 2., 3. i 4.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/28-2018 od 19. lipnja 2018. godine; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/28-2018 od 18. listopada 2018. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak III navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 22. studenoga 2018. godine; Dodatak IV navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 29. studenoga 2018. godine s pripadajućom tablicom 2.; Dodatak V navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 20. ožujka 2019. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak VI navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 31. svibnja 2019. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak VII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 5. ožujka 2020. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; Dodatak VIII navedenom Ugovoru Broj: 05-29/29-2018 od 5. ožujka 2020. godine s pripadajućim tablicama 3. i 4.; i

-       Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Broj 05-29/90-2020 od 12. kolovoza 2020. godine (Klasa: 500-07/20-01/518 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) s pripadajućim tablicama 1 a. i 2.; Dodatak I navedenom Ugovoru Broj: 05-29/90-2020 od 1. travnja 2021. godine s pripadajućim tablicama 1., 1a. i 2.; Dodatak II navedenom Ugovoru Broj: 05-29/90-2020 od 1. travnja 2021. godine s pripadajućim tablicama 1., 1a. i 2..

3.    Nalaže se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana njegove pravomoćnosti..

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žaliteljica)  od 22. veljače 2021. godine, kojim je su zatraženi ugovori sklopljeni između navedenog tijela javne vlasti i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojima je ugovoreno pružanje polikliničkih tj. ambulantnih usluga u sklopu psihološke djelatnosti u razdoblju od sklapanja prvog takvog ugovora do dana podnošenja zahtjeva, temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer žaliteljica zloupotrebljava pravo na pristup informacijama.

Žaliteljica je protiv osporenog rješenja pravovremeno izjavila žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako prvostupanjsko tijelo u obrazloženju rješenja kao razlog odbijanja zahtjeva navodi zlouporabu prava te navodi broj podnesenih zahtjeva od strane žaliteljice, ali da pri tome zanemaruje činjenicu da svaki njezin zahtjev odbija s istim obrazloženjem odnosno da pri tome kopira ranija rješenja uz minimalne izmjene. Obzirom da službenica za informiranje prvostupanjskog tijela navedeno ponavlja kod svakog njezinog zahtjeva, žaliteljica drži da je takvo postupanje nezakonito te od žalbenog tijela traži da sankcionira takvo diskriminirajuće ponašanje. Žaliteljica navodi kako prvostupanjsko tijelo zloupotrebljava zakonske odredbe te narušava njezina građanska prava te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Od Povjerenika za informiranje traži da poništi osporeno rješenje te da joj svojom odlukom omogući pristup zatraženim informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žaliteljica zahtjevom za pristup informacijama od 22. veljače 2021. godine zatražila od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice sljedeće: „Moli preslike svih ugovora sklopljenih između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojima je ugovoreno pružanje polikliničkih tj. ambulantnih usluga (rad na uputnice) u sklopu psihološke djelatnosti (2220000), tj. ugovaranje usluga psihologa zaposlenih u između Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Navedene podatke moli za razdoblje od sklapanja prvog takvog ugovora do danas.“

Također je utvrđeno da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice o navedenom zahtjevu žaliteljice donijela osporeno rješenje kojim je odbila zahtjev pozivom na odredbu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama odnosno zbog zlouporabe prava na pristup informacijama od strane žaliteljice.

U obrazloženju rješenja kojim se odbija žaliteljev zahtjev za pristup informacijama prvostupanjsko tijelo je citiralo odredbu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, nakon čega je utvrdilo  povezanost žaliteljice s drugim osobama pri podnošenju zahtjeva i navelo broj zahtjeva koje su ti povezani podnositelji pojedinačno podnosili u razdoblju od 28. listopada 2016. godine, a u nastavku obrazloženja je sve navedene zahtjeve doslovno citiralo. Nadalje, u obrazloženju rješenja navedene su i sve prvostupanjske odluke po citiranim zahtjevima, odluke Povjerenika za informiranje po žalbama na odluke prvostupanjskog tijela, a također i presude Visokog upravnog suda povodom upravnih sporova koje su pokrenuti u pojedinim predmetima. Zaključno je u obrazloženju navedeno kako je obzirom na sve navedeno nedvojbeno da postoji povezanost žaliteljice sa drugim navedenim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama koji putem funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljavaju pravo na pristup informacijama, a da takvim učestalim zahtjevima za dostavu istih ili istovrsnih informacija opterećuju rad i funkcioniranje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao tijela javne vlasti slijedom čega je zahtjev odbijen temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U žalbenom postupku Uredu povjerenika za informiranje aktom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-10/1-2021 od 24. svibnja 2021. godine dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žaliteljice, a čiji su sastavni dio informacije koje su predmet ovog postupka te Upisnici o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija za 2020. i 2021. godinu.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno članku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

S obzirom na pravni temelj odbijanja zahtjeva, u žalbenom je postupku razmatrana odredba članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Nastavno na navedenu zakonsku odredbu na kojoj je utemeljeno osporeno rješenje, Povjerenik za informiranje je u žalbenom postupku utvrdio kako je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama žaliteljice od 22. veljače 2021. godine, nepotpuno utvrdila činjenično stanje te je slijedom navedenog pogrešno primijenila materijalno pravo.

Naime, u odnosu na žaliteljicu razmotreni su objektivni i subjektivni kriteriji zlouporabe prava na pristup informacijama. Kako bi se moglo utvrditi objektivne kriterije koji se odnose na količinu podnesenih zahtjeva za pristup informacijama bilo je potrebno izvršiti uvid u Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za 2020. i 2021. godinu, a također je bilo neophodno razmotriti obrazloženje osporenog rješenja, navode iz žalbe žaliteljice te sadržaj svih zahtjeva žaliteljice upućenih navedenom tijelu javne vlasti u navedenim godinama, kao i sadržaj informacija koje su premet ovog konkretnog postupka.

Izvršenim uvidom u sve navedene zahtjeve podnesene od strane žaliteljice u 2020. i 2021. godini razvidno je da je u tom razdoblju prvostupanjskom tijelu podnijela 1 zahtjev za pristup informacijama kojim se nije tražila velika količina informacija, dok je za ostale povezane podnositelje koji su navedeni u obrazloženju osporenog rješenja utvrđeno kako je jedan od njih podnio 1 zahtjev u 2021. godini.

Stoga razmatranjem dokumentacije u spisu predmeta te procjenom svih činjenica i okolnosti u žalbenom postupku nije utvrđena zloupotreba prava na pristup informacijama od strane žaliteljice u smislu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naime, iako je Povjerenik za informiranje u razdoblju prije 2020. godine u više predmeta potvrdio rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u kojima je utvrđeno postojanje zlouporabe prava na pristup informacijama od strane žaliteljice, a kako je to navedeno i u osporenom rješenju, ističe se kako to ne znači bezgranično suspendiranje ustavnog prava na pristup informacijama i automatsko odbijanje svakog sljedećeg zahtjeva koji podnese žaliteljica.

Nadalje, u žalbenom postupku nije utvrđena malicioznost žaliteljice prilikom podnošenja zahtjeva u konkretnom slučaju, niti njezina namjera šikaniranja tijela javne vlasti. Pri navedenom se napominje kako njezin zahtjev nije zlonamjerno intoniran, ne sadrži pejorativan diskurs, niti ikakve insinuacije glede rada i djelovanja tijela javne vlasti. Gledano sa pozicije podnositeljice zahtjeva u obraćanju prema tijelu javne vlasti, predmetni zahtjev je u skladu sa načelom međusobnog poštovanja i suradnje, propisanog člankom 9.a Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na navedeno utvrđeno je kako je činjenično neutemeljena tvrdnja tijela javne vlasti da žaliteljica traženjem velikog broja informacija i putem više s njom povezanih podnositelja zloupotrebljava pravo na pristup informacijama na način koji dovodi do neopravdanog opterećivanja  rada i funkcioniranja tijela javne vlasti, a osobito uzimajući u obzir činjenicu kako je prvostupanjsko tijelo u 2020. i 2021. godini zaprimilo mali broj zahtjeva, pa se stoga u konkretnom slučaju nije moglo s uspjehom pozivati na utvrđenja koja se odnose na žaliteljicu i s njom povezane podnositelje iz ranijih godina, kao razloga za obijanje zahtjeva opisan u članku 25. stavku 5. točki 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Uzimajući u obzir da je iz sadržaja informacija koje su predmet postupka razvidno je da se iste odnose na raspolaganje javnim sredstvima odnosno da je u pogledu navedenih informacija primjenjiva odredba članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, u žalbenom je postupku razmotreno da je li žaliteljici moguće odobriti pristup zatraženim informacijama iz zahtjeva, a također je razmotreno da li se pristup traženim informacijama može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

U žalbenom postupku izvršen je uvid u informacije koja su predmet postupka te je utvrđeno da one nisu klasificirane određenim stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 79/07. i 86/12.), a da se iste odnose na uređenje međusobnih prava i obveza između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice pri provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u prvostupanjskom tijelu te je također utvrđeno kako iste sadrže i određene osobne podatke (imena i prezimena zaposlenika tijela javne vlasti i potpise ovlaštenih osoba dva tijela javne vlasti koje su u ime istih sklopile predmetne ugovore):

S obzirom na navedeno u žalbenom je postupku trebalo ispitati može li se žaliteljici omogućiti pristup traženim informacijama u cijelosti ili djelomično. Naime, i kad se utvrdi da neka informacija sadrži osobne podatke to ne znači da su ti podaci u svakom pojedinom slučaju i zaštićeni osobni podaci.

U članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Sukladno članku 99. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ista je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama od 25.5.2018. godine.

Člankom 4. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“): pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Uvodnom odredom broj 4. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da bi obrada osobnih podataka trebala biti osmišljena tako da bude u službi čovječanstva. Dalje se navodi da pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo, te da ga se mora razmatrati u skladu s načelom proporcionalnosti, odnosno da se predmetnom Uredbom poštuju sva temeljna prava i uvažavaju slobode i načela priznata Poveljom koja su sadržana u ugovorima, uključujući slobodu izražavanja i informiranja.

U uvodnoj odredbi 39. Opće uredbe o zaštiti podataka je, između ostalog, propisano da bi svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti zakonita i poštena.

Uvodnom odredbom broj 40. Opće uredbe o zaštiti podataka je propisano da bi kako bi obrada bila zakonita, osobne podatke trebalo obrađivati na temelju privole dotičnog ispitanika ili neke druge legitimne osnove, bilo propisane u ovoj Uredbi bilo u drugom pravu Unije ili pravu države članice na koji upućuje ova Uredba, uključujući obvezu poštovanja pravne obveze kojoj podliježe voditelj obrade ili obvezno izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Slijedom navedenog, legitimnost obrade podataka utvrđena je člankom 6. stavkom 1. točkom c) Opće uredbe o zaštiti podataka, kojom je propisano kako je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. U stavku 3. članka 6. Uredbe navodi se kako pravna osnova za obradu iz stavka 1. točaka c) i e) utvrđuje se u : a) pravu Unije, ili b) pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe.

Spomenuta zakonitost obrade se u ovom slučaju izvodi iz odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koji razrađuje odredbu članka 38. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske kojom se jamči pravo na pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti, uvažavajući pritom preduvjet ispravne provedbe testa razmjernosti i javnog interesa u slučaju postojanja ograničenja od pristupa, odnosno u određenim slučajevima primjenjujući odredbu članka 16. stavka 3. navedenog Zakona kada se radi o raspolaganju javnim sredstvima.

U odnosu na predmetne informacije (ugovore, njihove dodatke i tablice koje su prilozi ugovora) izvršenim uvidom u žalbenom postupku nisu utvrđeni razlozi za ograničenje pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer imena i prezimena zaposlenika u tijelima javne vlasti, imena i prezimena i potpisi dužnosnika te imena i prezimena i potpisi ovlaštenih osoba u istima nisu zaštićeni osobni podaci sukladno odredbi članka 16. stavka 3. navedenog Zakona, pri čemu se dodaje i da se Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ne odnosi na pravne osobe.

Također, razmatrajući interes žaliteljice za traženim informacijama u konkretnom slučaju, vidljivo je kako je tražila informacije vezane za djelatnost tijela javne vlasti i ugovaranje polikliničkih usluga odnosno ugovore prvostupanjskog tijela i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o pružanju usluga u sklopu pružanja usluga iz psihološke djelatnosti, a za koje informacije se javni interes podrazumijeva.

Nadalje, posebno se napominje kako je u presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-167/19 od 16. svibnja 2019. godine, Poslovni broj UsII-170/19 od 20. ožujka 2019. godine, Poslovni broj: UsII-191/19 od 12. rujna 2019. godine te Poslovni broj: UsII-298/20 od 23. rujna 2020. godine zauzeto stajalište da se u slučaju informacija o raspolaganju javnim sredstvima iz članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ne može razmatrati pitanje zlouporabe prava na pristup informacijama. Sve navedene presude javno su dostupne na internetskim stranicama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na poveznici https://sudovi.hr/hr/vusrh/sudska-praksa/sudska-praksa.

Osim navedenog, posebno se ističe i kako tijela javne vlasti imaju pravo postupiti u smislu članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno imaju pravo tražiti od korisnika naknadu stvaranih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, pri čemu u smislu članka 4. stavka 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.) koje je donio Povjerenik za informiranje, tijelo javne vlasti može zatražiti od korisnika da unaprijed položi iznos stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, a sukladno navedenoj odredbi ako korisnik ne položi zahtijevani iznos troškova u roku od 8 dana, tada se smatra da je korisnik odustao od zahtjeva.

Uzimajući u obzir sve navedeno, nakon provedenog žalbenog postupka je zaključeno kako se u konkretnom slučaju žaliteljici može odobriti pristup zatraženim informacijama bez ograničenja, a kako je to pobliže navedeno u izreci ovog rješenja.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.), u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                                                      POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                                                                dr. sc. Zoran Pičuljan