Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2017
Datum akta: 08.05.2017
Broj*:UP/II-008-07/16-01/441
Naziv akta*:Korisnik - Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbijena je žalba korisnika koju je izjavio protiv rješenja Sigurnosno-obavještajne agencije o njegovom prigovoru. Prigovor je korisnik izjavio protiv obavijesti Sigurnosno-obavještajne agencije kojom ga je izvijestila da se u pogledu zatraženih informacija ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama jer za iste postoji obveza čuvanja tajnosti, sukadno zakonu kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

 

Ključne riječi: pristup informacijama;
žalba odbijena;
nije zahtjev za pristup informacijama;
prigovor protiv obavijesti; organizacija rada;
Vezani akt:
UsII-150/17-6
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj