Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2017
Datum akta: 06.03.2017
Broj*:UP/II-008-07/14-01/307
Naziv akta*:Prirodni plin d.o.o. - Podzemno skladište plina d.o.o.
Tijelo javne vlasti: Trgovačka društva
Korisnik: Pravna osoba - privatni sektor
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje poništeno je rješenje trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. kojim je odbijen zahtjev korisnika iz razloga što se zatražene informacije smatraju poslovnom tajnom te je trgovačkom društvu Prirodni plin d.o.o. omogućeno dobivanje preslika odluka o raspodjeli SBU-a.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
žalba usvojena u cijelosti;
odluka;
Vezani akt:
UsII-66/17-9
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj