Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2014
Datum akta: 05.03.2014
Broj*:UP/II-008-07/13-01/33
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Novinar ili mediji
Sažetak:

Novinar je zatražio od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) popis svih primatelja (imena i prezimena) povlaštenih vojnih mirovina, poznatih kao predsjedničke mirovine, koje sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (članak 5.) dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske, odnosno Vrhovni zapovjednik. Zavod je odbio zahtjev s obrazloženjem da zatražene informacije podliježu zaštiti u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, a ujedno se prema odredbi članka 80. Statuta Zavoda podaci o fizičkim osobama - korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, smatraju profesionalnom tajnom. U postupanju po žalbi, zatraženo je očitovanje Ureda predsjednika Republike Hrvatske o tome jesu li traženi podaci klasificirani stupnjem tajnosti, na što je Ured izvijestio da nisu te mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, koja je navela da bi se dostupnima mogli učiniti ime, prezime osobe te koeficijent mirovine, odnosno bodovi, sukladno kojima bi se mogao izračunati iznos mirovine. Rješenjem Povjerenika za informiranje korisniku prava na informaciju odobren je pristup traženoj informaciji u žalbenom postupku utvrđeno da iako se radi o osobnim podacima preteže javni interes jer se radi o raspolaganju javnim sredstvima. Pojedinačno ime i prezime osobe kojoj je isplaćen iznos iz proračuna bilo državnog ili lokanog znači javnu potrošnju i to bez obzira radi li se o isplaćenim potporama, dotacijama iz proračuna, isplatama za određene vrste pomoći, ne predstavlja zaštićeni osobni podatak.

Ključne riječi: pravo na pristup informacijama; osobni podatak; profesionalna tajna; žalba usvojena u cijelosti; test razmjernosti i javnog interesa; javna sredstva; vojne mirovine;
Vezani akt:
UsII-35/2014-7
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj