Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2015
Datum akta: 13.05.2015
Broj*:UP/II-008-07/14-01/219
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Novinar ili mediji
Sažetak: Korisnik prava na informaciju je od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR)zatražio da dostavi popis fizičkih osoba kojima su od siječnja 2010. do siječnja 2014 godine isplaćeni honorari, a koji uključuje imena i prezimena fizičkih osoba, točne iznose i svrhu uplate.Tijelo javne vlasti je odbilo korisnikov zahtjev pozivajući se na zaštitu osobnih podataka. Povjerenik je uvažio žalbu korisnika te je omogućio pristup zatraženim informacijama, inzistirajući da u konkretnom slučaju zaštita osobnih podataka nema prednost u odnosu na nadzor javnosti nad potrošnjom javnih sredstava, kao transparentnog rada tijela banke koja je u državnom vlasništvu i koja je osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva. HBOR je protiv rješenja Povjerenika pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika.
Ključne riječi: pristup informacijama;
osobni podatak;
žalba usvojena u cijelosti;
javna sredstva; honorar;
Vezani akt:
UsII-92/15-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj