Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2015
Datum akta: 25.05.2015
Broj*:UP/II-008-07/14-01/220
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Novinar ili mediji
Sažetak: Korisnik prava na informaciju je od HBOR-a zatražio da mu dostavi popis svih tvrtki kreditiranih u razdoblju od 2010. do 2013 godine, uz iznose kredita. HBOR je rješenjem uskratio pristup zatraženim informacijama, navodeći kako bi njihovim dostavljanjem bio ozbiljno povrijeđen interes zaštite podataka koji predstavljaju bankovnu tajnu, odnosno koji su osobni podaci fizi?kih osoba. Povjerenik je poništio rješenje HBOR-a te je korisniku omogućio pristup zatraženim informacijama, utvrdivši kako su fiskalni poticaji poput subvencija, poreznih izuzeća, udjela u vlasničkom kapitalu, povoljnih kredita, jamstava i sl., od šireg društvenog značaja i nužno transparentni, s obzirom na gospodarsku strategiju države i ciljeve institucije, te da informacije o potrošnji javnih sredstava u tom smislu trebaju biti dostupne javnosti. Drugim riječima, sve informacije koje se odnose na načine na koji se javna sredstva prikupljaju, raspodjeljuju, troše te nadziru trebaju biti dostupne javnosti. HBOR je protiv rješenja Povjerenika pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika.
Ključne riječi: pristup informacijama; osobni podatak; žalba usvojena u cijelosti; test razmjernosti i javnog interesa; javna sredstva; kredit; bankovna tajna;
Vezani akt:
UsII-101/15-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj